Archiv článků

Předávání slabikářů prvňákům

16.11.2017 12:41
16.11.2017 došlo k předávání slabikářů třídě 1.A. Malým prvňáků v jejich třídě předali žáci 9.A slabikáře s vlastním věnováním. Jako poděkování předvedli prvňáčci s vedením paní učitelky Marie Hodíkové vše co už umí ze živé abecedy a také přednesli říkanky s rozcvičkou. Deváťákům se jejich přednes...

Scholaris 2017 – 9.přehlídka středních škol v Šumperku

13.11.2017 05:11
V úterý 7. listopadu 2017 se zúčastnili vycházející žáci naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích v doprovodu výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové, třídní učitelky 9. B Mgr. Aleny Divišové a asistentky pedagoga Zdeňky Rutarové 9. přehlídky středních škol:...

9.A pro prvňáky

05.11.2017 17:22
Třída 9.A pod vedením paní učitelky A. Láníkové si pro prvňáčky nachystala akci s názvem "Halloween". Když přišli prvňáci do tělocvičny, jejich velcí spolužáci si je rozdělili do družstev. Jednotlivé skupinky procházely stanovišti, kde plnily různé úkoly, ať už byly zaměřené na obratnost, zručnost...

Přednáška myslivce pana Fialy u prvňáků

05.11.2017 17:00
Před podzimními prázdninami navštívil prvňáčky pan Fiala, který je předsedou sdružení rodičů při hanušovické základní škole a zároveň je také myslivcem. Vzhledem k tomu, že s dětmi v prvouce probíráme podzim, velmi se nám hodilo, že si pan Fiala udělal čas a přišel dětem popovídat o tom, jak se na...

Projekt "Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

30.10.2017 08:22
Projekt PVE Dlouhé stráně       Třída 8. A vypracovávala v termínu od 11. do 30. 10. v hodinách praktických činností projekt „Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně“. Plnění projektu navazovalo na předešlou exkurzi, které se žáci osmých ročníků zúčastnili dne 4. října...

Zápis ze zasedání 19. 10. 2017

30.10.2017 07:56
Program: 1)      Pokračující plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku: termín ukončení: 23. 11. 2017 2)      Exkurze vycházejících žáků  - ,,Scholaris 2017“ – prezentační výstava SŠ a VOŠ: termín: 7. 11. 2017, čas: od 9:00 – 12:00 hod., sportovní...

Přírodovědný KLOKAN

27.10.2017 07:56
Ve dnech 11. – 13. října 2017 proběhla na naší škole soutěž „Přírodovědný KLOKAN“. Soutěže se zúčastnilo celkem 68 žáků z 8. a 9. ročníku. Samostatně řešili úlohy různé obtížnosti z oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a také otázky z všeobecného přehledu. Nejúspěšnější...

Přespolní běh - okresní kolo

10.10.2017 12:47
Dne 5.10. 2017 se konalo okresní kolo přespolního běhu 2017. Celá akce probíhala  na SOŠ Šumperk Zemědělská 3. Zástupní běžci za naši školu, kategorii mladší a starší se zúčastnili pouze dívky.Dvanáct dívek soutěžících za naši školu (6mladších a 6starších) muselo zvládnout docela těžkou trať...

Exkurze žáků osmých tříd na PVE Dlouhé stráně

08.10.2017 10:31
    Dne 5. 10. 2017 se osmé ročníky zúčastnily v rámci předmětu zeměpis - fyzika exkurze na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně.     Nejprve jsme přijeli na nádvoří k samotné elektrárně, která se nachází u spodní nádrže. Náš průvodce nám v informační...

Informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

05.10.2017 12:47
V pondělí 2. října 2017 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění  či užívání svých práv...
Záznamy: 1 - 10 ze 385
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>