Pozvánka na vernisáž výstavy 

Hrou a vzděláváním 

k vlastenectví

Zákaz vstupu

na školní hřiště

Znovu připomínáme, že je stále v platnosti tento zákaz 

z důvodu rekonstrukce!

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546