Akce

Beseda s hasiči

04.05.2013 12:42
  V pondělí 29.4. přijeli na naší školu dva hasiči ze šumperské jednotky, aby dětem z 2. a 6. ročníků ukázaly v čem spočívá jejich práce. Žáci se seznámili se základní hasičskou výbavou, zopakovali si, jak zavolat pomoc v případě požáru a co to znamená být hasičem. Celá...

Čtvrťáci na DH v Mohlenici

04.05.2013 12:42
  Ve čtvrtek 2.5. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili tradičního výcviku na DH v Mohelnici, kde završili své celoroční snažení v Dopravní výchově a  absolvovali závěrečné zkoušky. Děti musely splnit předepsané testy, ve kterých byly dotazovány na problematiku pravidel silničního...

Papoušci - létající klenoty

04.05.2013 12:41
  V pondělí 22.4. přijeli do školy manželé Pokorní z Králik, aby si s dětmi z I. stupně popovídali o chovu a životě exotických papoušků a zároveň jim ukázali některé své svěřence. Děti se v tělocvičně, kde ukázky probíhaly, dozvěděly čím různé druhy papoušků krmit, jak se o...

EUROREBUS

26.04.2013 07:24
  V pondělí 22. 4. se zástupci šesti tříd naší školy zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže EUROREBUS v Olomouci. V nelehké konkurenci soutěžících z celého Olomouckého kraje se nejlépe umístili zástupci 7.B / František Felner, Jan Donoval, Daniel Novák/ 12. místo v kategorii 6. a 7....

Naše úspěšná recitátorka míří do kraje

25.04.2013 15:17
  Romana Winterová, žákyně 9. A třídy naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích, obhájila stříbro z okrskového kola v recitaci i v okresním kole recitační soutěže v Šumperku ve čtvrtek 4. dubna 2013 ve 4. kategorii žáků 8. – 9. tříd. Bouřlivý potlesk všech zúčastněných soutěžících...

Setkání se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

15.04.2013 04:52
  Konkrétní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zapojenými do projektu školy: „Na správné cestě“ byla realizována na základě podpory vedení školy a souhlasu rodičů v pondělí 8. 4. 2013 v počítačové učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích. Po úvodním slovu...

Exkurze na Střední zdravotnické škole v Šumperku

15.04.2013 04:52
  V rámci dlouholeté skvělé spolupráce naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích se Střední zdravotnickou školou v Šumperku bylo nabídnuto zájemcům z 8. tříd o tento typ studia zúčastnit se ústředního kola psychologické olympiády na téma: „Životní hodnoty a styl“ a seznámit se s...

Významné ocenění hanušovické základní škole v Regionálním centru v Olomouci

05.04.2013 05:30
  V úterý 26. března 2013 se uskutečnil v Regionálním centru v Olomouci 3. workshop projektu globálního grantu: „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ – Na správné cestě. Po zahájení a rozdělení organizačních úkolů následovalo vyhodnocení roční práce v uvedeném...

Velký úspěch naší recitátorky

26.03.2013 05:00
  Ve čtvrtek 21. března 2013 se uskutečnilo v Šumperku okrskové kolo recitační soutěže. Ve 4. kategorii žáků 8. - 9. tříd v silném konkurenčním boji soutěžících šumperského regionu získala 2. místo Romana Winterová z 9.A třídy. Naší talentované recitátorce gratulujeme a přejeme jí mnoho...

Exkurze – Městská knihovna v Hanušovicích

26.03.2013 04:56
  „Knihovna není jen věda, umění, hledání, nalézání, studium, půjčování knížek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo radostí.“   Roman Ráž     Ve dnech 19. 3. 2013 a 26. 3. 2013 navštívili žáci 6. ročníků naší základní školy v doprovodu svých vyučujících českého jazyka...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>