akce ve školním roce 18/19

Přírodovědný "Klokan"

15.10.2018 08:29
Dne 12.10.2018 proběhlo školní kolo „Přírodovědného Klokana“. Soutěže se zúčastnili žáci    8. a 9. ročníku. Samostatně řešili 24 úloh z oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Nejlepší řešitelé jsou: místo: David Špatina 9.A místo: Jan Brnyak 9.A místo:...

Výstava: „Hrou a vzděláním k vlastenectví“

15.10.2018 08:23
V pondělí 8. října 2018 oslavili žáci 5. a 6. ročníku za pedagogického doprovodu paní učitelky Anny Podgrabinské, paní asistentky pedagoga Lenky Procházkové, paní učitelky Ivety Vondruškové, paní asistentky pedagoga Petry Unzeitigové a  paní učitelky Vladimíry Žídkové 100 let republiky...

Informativní schůzka pro rodiče žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

10.10.2018 19:24
V pondělí 8. října 2018 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění  či užívání svých práv...

Plavání druháků

07.10.2018 20:10
Vzhledem k tomu, že šumperský bazén je stále v rekonstrukci a plavání je už několik let povinnou součástí výuky na prvním stupni, jezdíme s dětmi každý týden na výuku plavání na bazén do Zábřeha. I když je to dál, tak cesta poměrně rychle ubíhá a než se nadějeme, jsme na místě. Na bazéně se dětí...

Turistická vycházka 2.B a 4.B

07.10.2018 20:01
Jako každý rok tak i letos jsme s dětmi vyrazili na tradiční podzimní turistickou vycházku do okolí Hanušovic. Počasí nám přálo, teplota byla příjemná a tak jsme s dětmi v pohodě cestou kolem zahrádek nad nádražím vyšli až k vysílači. Tam jsme potkali spolužáky ze 4.B, kteří nás radostně přivítali....

Jablíčkování ve 2.B

07.10.2018 18:46
Podzim už je v plném proudu a já jsem se rozhodla, že dětem výuku trochu zpestřím. Tímto zpestřením byl projekt "Jablíčkový den". Děti si na tento den donesly jablko a celý den nás potom jablíčka provázela. Do jablíčka jsme psali, s jablíčky jsme počítali, nesměla chybět ani pohádka a písnička o...

Návštěva městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku

02.10.2018 12:57
     1. září 2018 byla slavnostně otevřena Městská knihovna T. G. Masaryka v Šumperku v nové budově. Naši žáci ze 4. A a 5.A třídy si zajeli prohlédnout tuto novou knihovnu dne  27. 9. 2018. Všichni žáci hanušovické základní školy v rámci výuky každoročně...

Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v Mohelnici

01.10.2018 06:13
V pondělí 24. září 2018 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili praktické výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Mohelnici. Dopravní výchova je povinnou součástí předmětů prvouka a vlastivěda na 1. stupni a v dnešní době, kdy stoupá hustota silničního provozu a dopravní situace na...

Filmový dokument "Myanmar - divoká cesta do barmské říše"

27.09.2018 13:27
    Dne 27. 9. 2018 se sedmé a deváté ročníky zúčastnili filmového dokumentu „Myanmar – divoká cesta do barmské říše“ v rámci filmového projektu Planeta Země 3000.     Naše filmové putování začalo v části kontinentu jihovýchodní Asie. Na unikátní videoprojekci...

Beseda devátého ročníku na Úřadě práce v Šumperku

26.09.2018 13:46
    Dne 26. září 2018 se třída 9. A zúčastnila přednášky o volbě povolání na Úřadě práce v Šumperku. Beseda proběhla v informačním poradenském středisku (IPS).     V úvodu jsme se dozvěděli, jaké služby a akce IPS nabízí. Např. přehled středních škol a...
1 | 2 >>