Beseda devátého ročníku na Úřadě práce v Šumperku

26.09.2018 13:46

    Dne 26. září 2018 se třída 9. A zúčastnila přednášky o volbě povolání na Úřadě práce v Šumperku. Beseda proběhla v informačním poradenském středisku (IPS).

    V úvodu jsme se dozvěděli, jaké služby a akce IPS nabízí. Např. přehled středních škol a učilišť v okresu Šumperk, preferované obory, přijímací a odvolací řízení aj.

    Dále jsme byli informování o volbě povolání, především o charakteristických znacích povolaní, jako jsou např. pracovní obsah – činnost, pracovní prostředí, pracovní prostředky a pracovní cíle dané profese apod.

    Rozebírali jsme také charakteristické znaky osobnosti a pokoušeli se na příkladech uvést, do jakých profesí se hodí jaké typy osobností apod.

    V neposlední řadě jsme se dozvěděli, kde všude získat informace o dalším vzdělání po ukončení základní školy a především kde hledat informace na internetu.

    V závěru přednášky jsme si mohli v přehledných pořadačích prolistovat informace o středních školách a učilištích z olomouckého kraje, jednotlivých výstupních profilů studentů   a uplatnění v následných profesích na trhu práce.

    Přednáška pro žáky devátých ročníků, kteří se pomalu začínají rozhodovat o tom, na jakou školu po ukončení základního vzdělání půjdou studovat, byla jistě velkým přínosem. Žáci získali nové informace, které jim jistě alespoň nepatrně ulehčí výběr a rozhodování o tom, na jakou školu si mají přihlášku podat.

Mgr. Tomáš Rajnoha, tř. uč. 9. A

Foto: