Bronz pro hanušovickou základní školu Den policistou 2015

21.09.2015 07:54

Ve čtvrtek 17. září 2015 se uskutečnila na Územním odboru Policie ČR v Šumperku ve spolupráci se Střediskem volného času a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk již tradiční - prezentačně soutěžní aktivita: „Den policistou.“ Naši Základní školu a Mateřskou školu v Hanušovicích reprezentovalo tříčlenné družstvo žáků 9. třídy ve složení Jakub Barčík - 9.A, Filip Chrudina - 9. A a Pavlína Staňková - 9. A, kteří získali v silném konkurenčním boji se šumperskými základními školami krásné 3. místo. Jediný bod je dělil od 2. místa.

Žáci soutěžili v zastavování vozidel dle pokynů dopravní policie, snímali otisky prstů, stříleli ze vzduchovky, podrobili se náročnému fyzickému i znalostnímu testu. Žákům byla představena práce Policie ČR. Následovala ukázka výcviku psů. Děti si vyslechly zajímavou přednášku z trestního práva, která přispěla ke zvýšení jejich právního vědomí. Účastníci akce navštívili kriminalistické pracoviště, laserovou střelnici, tělocvičnu, obvodní oddělení, pracoviště služební kynologie atd. Soutěž probíhala formou připravených testů.

Den policistou patřil k vydařené akci, která si získala oblibu u všech zúčastněných.  Účastníci akce byli odměněni hodnotnými cenami. Žáci si pochutnali na skvělé pizze a společně s paní učitelkou se osvěžili na ovocné zmrzlině. K dobré náladě přispělo i nádherné počasí doprovázené letními teplotami.

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková,

výchovná poradkyně školy