Exkurze - Městská knihovna v Hanušovicích

22.12.2015 09:15

„Knihovna není jen věda, umění, hledání, nalézání, studium, půjčování knížek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo radostí.“

Roman Ráž

 

            Ve čtvrtek 17. prosince 2015 realizovali žáci 7.B pod vedením své vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíry Žídkové v Městské knihovně v Hanušovicích 7.  čtenářskou dílnu v rámci projektu: „Časem budu číst i v cizím jazyce.“

Po příchodu všechny mile přivítala paní vedoucí knihovny Lenka Tomíčková spolu s paní Dášou Šmotkovou, která děti seznámila s knižní nabídkou současných mladých českých a světových autorů. Zvídavým žákům přiblížila novinky pro dětské čtenáře, které si měli možnost prohlédnout na vlastní oči. Zdravá soutěživost mezi jednotlivými spolužáky se projevila při humorném zpracování kreslené vtipné situace ze života Mimoňů a přiblížení humoristické literatury, jejíž obsah doložily pracovnice knihovny připravenými ukázkami z  literárních děl Karla Poláčka, Jaroslava Haška, R. Goscinnyho atd. včetně zajímavostí z jejich života. Žáci se zamýšleli nad literárními pojmy, vyhledávali ilustrátory knih, seznámili se s pojmem karikatura i s jejich názornými ukázkami. Virtuálně zavítali k pomníku party chlapců z knihy Karla Poláčka: „Bylo nás pět.“ Připomněli si i jména těchto kamarádů. Velkou radost dětem učinila sladká odměna v podobě chutných ovocných bonbónů, které získaly za správné odpovědi. Žáci si pak prohlédli jednotlivé kouty knihovny, kde se setkali s různými žánry a literárními směry významných autorů naší české a světové literatury. Paní Lenka Tomíčková uvedla dětem webové stránky knihovny, kde mohou získávat aktuální informace o  plánovaných akcích  a soutěžích pořádaných knihovnou.

Exkurze v Městské knihovně v Hanušovicích se všem zúčastněným velmi líbila. Mnozí z nich budou i nadále pokračovat v pravidelných návštěvách a půjčování knih a časopisů. Pochvala patří i  těm žákům, kteří se zapojují do akcí knihovny, např. hlasité předčítání knih, charitativní projekt: „Čtení pomáhá“, soutěž: „Já jsem také čtenář“ atd. V závěru exkurze paní knihovnice pochválily žáky 7. ročníku za příkladnou kázeň, výborné literární znalosti i zájem o četbu. Nabídly dětem možnost přihlásit se do městské knihovny a  zpracovávat si v Powerpointu referáty do hodin literární výchovy.

 Zároveň bych chtěla poděkovat milým  knihovnicím - paní Dáše Šmotkové a Lence Tomíčkové za pomoc při výběru básní a prózy při přípravě kulturních vystoupení recitačního kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích i krásné beletrie zapůjčené k názorné ukázce i  zpestření hodin literární výchovy. K vytvoření zájmu o knihu směřují i pravidelné besedy se žáky v jednotlivých ročnících nad přečtenými knihami. Čtenářská gramotnost žáků rozvíjí jejich slovní zásobu, která nachází své uplatnění v mluvních cvičeních i v písemných slohových pracích. Poděkování patří oběma knihovnicím i za jejich laskavou pomoc při výběru knih pro děti v rámci realizace projektu: „Časem budu číst i v cizím jazyce“ na podporu čtenářské gramotnosti i zdařilou čtenářskou dílnu tematicky zaměřenou na humoristickou literaturu směřující ke zvyšování kvality čtení a porozumění, což je ku prospěchu nejen naší kultury, ale i ku prospěchu osobnosti každého z našich žáků.

 

„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“

                                                                                                                Lucius Annaeus Seneca

                                              

PaedDr. Vladimíra Žídková,      

učitelka českého jazyka a literatury