Exkurze - Sedlářství Lubomír Jelínek - Hanušovice

07.11.2015 12:47

V úterý 3. listopadu 2015 zavítali žáci 9. A třídy společně s vycházejícími žáky z nižších ročníků pod vedením výchovné poradkyně školy PaedDr. Vladimíry Žídkové a za pedagogického doprovodu třídní učitelky Mgr. Pavly Rulíškové do firmy Sedlářství pana Lubomíra Jelínka v Hanušovicích na Jesenické ulici.

Po pěkném přivítání nás majitel firmy seznámil s historií tohoto řemesla. Pověděl nám, že sedlářství je staré řemeslo, které se začalo utvářet postupně, kdy člověk zpracovával kůži zvířat, učil se ji vydělávat, což je způsob, kdy je využíván tuk v kombinaci s kouřem. O  tomto postupu se zmiňuje ve svém díle Illias již Homér (800 let př. n. l.). Ještě starší nálezy kožených výrobků však byly objeveny při archeologických výzkumech v Egyptě (3 000 let př. n. l.). Historické nálezy ukazují, že vydělávání, upravování a barvení kůže znaly všechny starodávné národy. Kůže byla důležitým obchodním artiklem zejména v období Říma. Obchodovalo se s ní na Sicílii, v Germánii i v Británii. Pan Jelínek uvedl, že je známo, že národy považované v té době za barbarské uměly zpracovávat kůži a oblékaly se do výrobků z ní (např. Germáni), zatímco Římané již používali oděvy z tkaných látek. I to byl jeden z důvodů, proč se Řím díval na středoevropské státy jako na barbarské. Rozmach sedlářství lze pozorovat v 6. až 10. století, kdy se zpracovává stále více kůží. Vývoj řemesla šel ještě dál v pozdním středověku a v novověku, kdy začaly vznikat manufaktury, později nahrazené strojovou výrobou. Sedlářské řemeslo se postupně utvářelo a zdokonalovalo využíváním moderních technologií. Zásadní proměnu prodělalo v 19. století. V současné době se sedlářství rozděluje na samostatné (specializované) obory: sedlářství vozové (chomoutářství), kočárové, jezdecké (anglické), sportovní, řemenářství a autosedlářství. Název řemesla pocházel od slova sedlář – tedy výrobce sedel na koně. První sedla byla nedokonalá a časem se vylepšovala až k dokonalosti, kterou známe dnes.

Majitel firmy, kterou založil před 17 lety – v roce 1998, nám sdělil činnosti, které zajišťuje spolu se svými 7 zaměstnanci formou zakázkové výroby:

-   všechny druhy postrojů (chomoutových i prsních) pro jízdu těžkými povozy a jim podobné druhy používané pro těžební práce v lese na tažné koně

-   jezdecké potřeby pro jízdu na koni – sedla, uzdění a další

-   řemenářství – hnací řemeny na hospodářské i průmyslové stroje

-   kočárnictví a renovace kočárů – kočárové postroje

-   ostatní – brašny, pouzdra na nože, opasky, vodítka apod.

Firma pana Jelínka se postupně rozrůstá a spolupracuje s místními podnikateli a jejich firmami – např. Kostka – kolobka, s.r.o. v Potůčníku a Puškařství – nožířství pana M.  Pospíchala. Žáci si prohlédli sedlářskou i šicí dílnu a názorně se seznámili se zakázkovou a  ruční výrobou z kůží. Pan Jelínek doporučil žákům možnost získání kvalifikace pro toto povolání při studiu na Střední škole gastronomie a farmářství v Jeseníku, obor: Výrobce kožedělného zboží či na Odborném učilišti a Praktické škole v Hořicích, obor: Sedlářské a  brašnářské práce. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pro výkon okruhu pracovních činností povolání brašnář a sedlář. Umí vyrobit jednoduché galantérní, brašnářské a sedlářské výrobky s uplatněním ve firmách v oblasti služeb nebo vlastní živnosti. Chlapci a děvčata získají dovednost při řemeslné práci ve výrobě a opravách brašnářských a sedlářských výrobků z přírodních a umělých materiálů, v ovládání speciálních strojů, nástrojů, zařízení a  pomůcek, při dělení, tenčení, kosení materiálů, při nanášení lepidel, při ručním strojovém šití, při upevňování kování, odstraňování jednoduchých závad a chyb výrobků.

Dětem se exkurze velmi líbila.  Děvčata zaujaly elegantní a  moderně zdobené řemínky, chlapci obdivovali různé druhy chomoutů v dílně pana Lubomíra Jelínka, kterému touto cestou mnohokrát děkujeme za možnost nahlédnout do tajemství starodávného řemesla.

Exkurze svým obsahem přispěla k správnému výběru střední školy, a tím i budoucího povolání s uplatněním v našem regionu. Potvrdila známou skutečnost: „Řemeslo má zlaté dno.“

 

                                                                                                                             PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                                             výchovná poradkyně školy