Exkurze šestých tříd do Brna

15.04.2016 10:55

    Dne 12. 4. 2016 se žáci šestých ročníků v doprovodu třídních
učitelů zúčastnili exkurze do Brna v rámci předmětů zeměpis - přírodopis.

   Jako první jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde jsme v moderní
digitální kopuli shlédli výpravné představení "Tajemství neviditelných světů".
Tento projektový film nás zavedl do světa kolem nás, o němž zpravidla nemáme žádné
tušení. Nastínil nám jevy, kterými jsme všichni obklopeni, které nám lehce
unikají. Např. jevy, které probíhají příliš pomalu, anebo rychle abychom si
jich všimli. Dále jevy, které jsou kolem nás, a my je nevidíme. V průběhu celého
filmového představení jsme si mohli alespoň představit, co by člověk mohl v jednom
obyčejném dni vidět, kdyby vnímal celé elektromagnetické spektrum kolem sebe.

   Po té jsme se vydali do brněnské ZOO, kde jsme si prošli celý komplex a
seznámili se s místní faunou.

   Exkurze se po všech stránkách vydařila a myslíme si, že si to všichni
naplno užili.

   Poděkování patří také firmě Vobus, která nás v pořádku odvezla i
přivezla.  


Za šesté ročníky: Tomáš Rajnoha, Martina Svobodová