Informace pro rodiče vycházejících žáků

05.12.2017 07:20
Informace pro rodiče vycházejících žáků
Podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., budou vycházejícím žákům rozdány v lednu 2018 nové tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve střední škole se vzorem pro vyplnění. 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání bude formou přílohy k přihlášce nikoliv jako součást vyplněné přihlášky. Posouzení zdravotní způsobilosti žáka s evidenčním číslem lékařského posudku provede dětský lékař na papír, který se přiloží k přihlášce na střední školy.
Tyto nové informace byly podány dne 29. 11. 2017 na pracovním setkání výchovných poradců Olomouckého kraje.
Bližší informace podá Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy
Podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., budou vycházejícím žákům rozdány v lednu 2018 nové tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve střední škole se vzorem pro vyplnění. 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání bude formou přílohy k přihlášce nikoliv jako součást vyplněné přihlášky. Posouzení zdravotní způsobilosti žáka s evidenčním číslem lékařského posudku provede dětský lékař na papír, který se přiloží k přihlášce na střední školy.
Tyto nové informace byly podány dne 29. 11. 2017 na pracovním setkání výchovných poradců Olomouckého kraje.
Bližší informace podá Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy