Lyžařské výcvikové kurzy 2017

01.02.2017 14:23

    Žáci sedmých ročníků se ve dnech 9. – 13. ledna 2017 zúčastnili povinného lyžařského výcviku v lyžařském středisku X-Park Františkov u Branné.

    Lyžařský kurz je organizován tak, že každé ráno se začátkem vyučovaní odjíždí žáci od školy a kolem 13. hod. se vrací zpět do Hanušovic. Žáci tak stíhají stravování ve školní jídelně a dojíždějící žáci z okolních obcí také své dopravní spoje. Tento způsob organizace lyžařského kurzu je v dnešní době především finančně dostupný pro téměř všechny zákonné zástupce jednotlivých žáků.

    Naše škola nabízí výuku lyžování na lyžích a na snowboardu. Výuku lyžování a snowboardingu zajištují kvalifikovaní instruktoři a cvičitelé s platnou licencí. Před zahájením lyžařského kurzu jsou žáci vždy proškolení o bezpečnosti a chování na lyžařském výcvikovém kurzu a jsou seznámeni s pravidly FIS (mezinárodní lyžařská federace) pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských sjezdových tratích.

    Jednotliví lyžaři a snowboardisté jsou na začátku kurzu rozděleni do jednotlivých výkonnostních družstev.

    Začátečníci lyžaři projdou ve výuce přes všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, jízdy na vleku až k obloukům přívratným a paralelním (snožným). Pokročilí lyžaři se po přívratných a snožných obloucích vyučují díky moderním carwingovým lyžím základy carwingového lyžování (tzv. řezaných oblouků).

V rámci rozšiřujícího programu si žáci mohou vyzkoušet i jízdu v nerovném terénu, jízdu v hlubokém sněhu aj..

    Začátečníci snowboardisti projdou ve výuce od manipulace a zapínání snowboardů, přes padání a základní rovnovážné cviky, jízdy na vleku až po výuku sesouvání, jízdy za přední nohou a nácvik základního oblouku.

    Pokročilý snowboardisti procvičují ve výuce oblouk smýkaný, snaží se naučit řezaný oblouk a celkově zdokonalují jízdu.

    Všichni lyžaři a snowboardisti byli nafilmováni na školní kameru a po skončení lyžařského kurzu provádí vyučující Tv metodické rozbory jednotlivých videí na interaktivní tabuli.

    Poslední den výcviku organizují instruktoři žákům slalomové závody. V závodech není důležité vyhrát, ale vyzkoušet si ovládnout lyže či snowboard v co nejvyšší rychlosti a v určité slalomové trati.  

Výsledky závodů v sedmých třídách:

Kategorie lyžaři začátečníci:

1.     Místo – Pavel Zatloukal 7. B

2.     Místo – Adéla Krystková 7. B

3.     Místo – Sabina Smékalová 7. A

 

Kategorie lyžaři pokročilý:

1.     Místo – Marie Koletschková 7. A

2.     Místo – Ester Morongová 7. B

3.     Místo – Filip Mareše 7. B

 

Kategorie snowboard:

1.     Místo – Matěj Ščambura 7. B

2.     Místo – Václav Kupčík 7. A

3.     Místo – Lai Linh Khánh 7. A

 

Zimní pobyt v přírodě s výukou lyžování

    V rámci podpory efektivního využití volného času dnešních dětí, zorganizovala naše škola ve dnech 17. – 19. ledna 2017 pro žáky 3. – 4. ročníku, 24. – 26. ledna 2017 pro žáky 5. – 6. ročníku a 31. 1. – 2. 2. 2017 pro žáky 8. – 9. ročníku zimní pobyt v přírodě s výukou lyžování.

    Žáci těchto ročníků nemají tuto zimní výuku povinnou, ale vzhledem k tomu, že se mohou již v mladším školním věku naučit základy lyžování, tak se tohoto třídenního lyžování zúčastňuje každoročně velká část našich žáků. Naše škola má vyškolené kvalifikované instruktory z řad učitelů a ti zajišťují výukyu na lyžích a snowboardu.

    V letošním školním roce se všech lyžařských kurzů zúčastnilo 149 lyžařů a lyžařek! Tzn. cca. polovina žáků celé školy. 

    Poděkování patří všem instruktorům za příkladnou práci, vynaloženou energii a trpělivost, všem zúčastněným žákům za snahu a bojovnost, v neposlední řadě také zaměstnancům X-Parku Františkov za ochotu a dobrou spolupráci, a především také firmě Vobus za dopravu.

 

Za kabinet Tv – Mgr. Tomáš Rajnoha 

Foto: