Lyžařský výcvikový kurz 2014

26.02.2014 17:15

Lyžařské výcvikové kurzy žáků ZŠ a MŠ Hanušovice 2014

7. ročník

    Žáci sedmých ročníků naší školy se i přes nepříznivé sněhové podmínky ve dnech 17. - 21. února 2014 zúčastnili povinného lyžařského výcviku v lyžařském středisku X-Park Františkov u Branné.

    Výše uvedený lyžařský areál splňuje veškeré moderní požadavky pro výuku lyžování a to jak po stránce sociálního zázemí (WC,bufet, vyhřívaná místnost na přezutí a převlečení), tak i po stránce obtížnosti
svahu a kapacity vleku. Lyžařský kurz je organizován tak, že každé ráno se začátkem vyučovaní odjíždí žáci od školy a kolem 13. hod. se vrací zpět do Hanušovic. Žáci tak stíhají stravování ve školní jídelně a dojíždějící
žáci z okolních obcí také své dopravní spoje. Tento způsob organizace lyžařského kurzu je v dnešní době především finančně dostupný pro téměř všechny zákonné zástupce jednotlivých žáků.

    Naše škola nabízí výuku lyžování na lyžích a na snowboardu. Výuku lyžování a snowboardingu zajištují kvalifikovaní instruktoři a cvičitelé s platnou licencí (p. uč. Rajnoha, Zerzáň, Jorda a paní. uč. Jánová, Kotrašová, Janočková).

    Před zahájenímlyžařského kurzu jsou žáci vždy proškolení o bezpečnosti a chování na lyžařskémvýcvikovém kurzu a jsou seznámeni s pravidly FIS (mezinárodní lyžařská
federace) pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských sjezdových tratích.

    Jednotliví žáci byli na začátku kurzu rozděleni do těchto výkonnostních družstev:
- Lyžaři - "začátečníci - mírně pokročilí"

- Lyžaři - "pokročilí"

- Snowboard - "začátečníci"

- Snowboard - "pokročilí"

    Začátečníci lyžaři projdou ve výuce přes všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, jízdy na vleku až
k obloukům přívratným a paralelním (snožným). Pokročilí lyžaři se po přívratných a snožných obloucích vyučují díky moderním carwingovým lyžím základy carwingového lyžování (tzv. řezaných oblouků). V rámci rozšiřujícího
programu si žáci mohou vyzkoušet i jízdu v nerovném terénu, jízduv hlubokém sněhu aj..

    Začátečníci snowboardisti projdou ve výuce od manipulace a zapínání snowboardů, přes padání a
základní rovnovážné cviky, jízdy na vleku až po výuku sesouvání, jízdy za přední nohou a nácvik základního oblouku.

    Pokročilý snowboardisti procvičují ve výuce oblouk smýkaný, snaží se naučit řezaný oblouk a celkově zdokonalují jízdu.

    Všichni lyžaři a snowboardisti jsou v rámci výuky nafilmováni na školní kameru a po skončení lyžařského kurzu provádí vyučující Tv metodické rozbory jednotlivých videí na interaktivní tabuli.


3. - 6. ročník

    Ve dnech 12. 2. - 14. února 2014 vyzkoušeli svah na Františkově také žáci 3. - 6. ročníku. Žáci těchto ročníků nemají lyžařský výcvik povinný, ale vzhledem k tomu, že se mohou žáci z výše uvedených ročníků již v mladším věku seznámit s lyžováním, anebo se dokonce naučit základy lyžování, tak se tohoto třídenního pobytu v přírodě s výukou lyžování každoročně zúčastňuje velká část našich žáků.     

     V letošním školním roce se výše uvedeného pobytu v přírodě s výukou lyžování zúčastnilo téměř

70 žáků.


    Organizace těchto třídenních pobytů v přírodě s výukou lyžování a snowboardingu je organizována stejně
jako u povinného lyžařského kurzu žáků sedmých tříd.

    Poděkování patří všem instruktorům za příkladnou práci, vedení školy, dále také zaměstnancům X-Parku
Františkov za ochotu a dobrou spolupráci a především také firmě Vobus za dopravu.


Za kabinet Tv
Mgr. Tomáš Rajnoha a Mgr. Yvona Jánová