Malí slavící z Hanušovic

30.05.2018 06:11

Ve středu 16. května 2018 završili členové pěveckého kroužku svou půlroční práci pěveckým vystoupením v Šumperku v Klášterním kostele. Pěvecký kroužek působí na škole již druhý školní rok a bylo to již počtvrté, kdy žáci měli možnost zazpívat si v těchto krásných prostorách nově opravené šumperské kulturní památky. Naši hanušovickou školu na hudebním večeru vzorně reprezentovali tito žáci: Markéta Vinklerová, Anna Čermáková, Tereza Široká, Tereza Venosová, Klára Majznerová, Dominika Ačová, Lucie Pavlínová, Tereza Sedlačíková, Eliška Zoe Vargová, Tomáš Donoval, Kateřina Kukrálová a Kateřina Váchová. Poděkování patří jim i klavírnímu doprovodu panu učiteli Hrdinovi.

V hanušovické škole rádi zpíváme a rozhodli jsme se uspořádat ve středu 30. května 2018 v 13.30 hodin pěveckou soutěž Hanušovický slavík.  Záštitu nad tímto hudebním kláním, kterého se zúčastní žáci školy, převzala za našeho zřizovatele - Město Hanušovice - paní starostka.  Přijďte se podívat a svou účastí podpořit naše zpěváky!

Rádi bychom, aby pěvecký kroužek Malí slavíci z Hanušovic i nadále reprezentoval naše město, a proto přivítáme v našich řadách opravdové zájemce ze žáků školy, kteří nejen rádi zpívají, ale dokáží  i týmově spolupracovat.

DP