Masopust

16.03.2017 05:02

V pátek 24. 2. jsme na naší škole uspořádali masopustní veselí, abychom dětem připomněli jednu z našich starých tradic. Vlastnímu dni předcházely dvě akce, které měliy děti na masopustní veselí připravit. První proběhla v ptek 17. 2., kdy žáci 8. ročníků navštívili děti z I. stupně a vysvětlovali jim, co to je období masopustu, proč se slaví a jaké jsou s touto dobou spojené zvyky. Na svých prezentacích pracovali osmáci v hodinách hudební výchovy a většina z nich byla velmi zdařilá. Druhá akce proběhla ve čtvrtek 23. 2., kdy školou procházel malý průvod v čele s mědvědem a medvědářem, a za doprovodu harmoniky a zpěvu lidových písní zvali ostatní žáky na druhý den do průvodu. A pak už nastal pátek. Během prvních dvou vyučovacích hodin se děti za pomoci svých třídních učitelů namaskovaly, pohovořily v rámci třídy o tom, proč se masopust vlastně koná a po velké přestávce jsme vyrazili do průvodu. Tady byl bohužel jediný problém, neboť počasí nám nedovolilo uspořádat průvod venku, jak bylo původně plánováno. Proto symbolický průvod prošel školou (ještě že máme tak dlouhé chodby:-) a potom se všichni shromáždili v tělocvičně. Zde proběhl krátký "kvíz" o masopustu a Velikonocích tentokrát za sladké odměny, byly vybrány nejlepší masky z jednotlivých tříd, zatančili a zazpívali jsme si a každý dostal masopustní koblihu. Potom jsme se vydali na oběd a domů vstříc jarním prázdninám. Věříme, že pro děti byla celá akce zajímavá a že si připomněly, v dnešní době tak důležité, národní tradice.

 

PJ