Netradiční předávání vysvědčení

07.07.2017 14:11

Vzhledem k tomu, že v naší škole probíhají stavební práce v plném proudu, využila třída IV. B nabídky pracovnic Městské knihovny v Hanušovicích a uspořádala slavnostní předávání vysvědčení v prostorách knihovny.

V tomto důstojné a estetickém prostředí v pátek 23. června 2017 třídní učitelka přivítala nejen své žáky, ale také některé jejich rodiče a prarodiče a paní starostku. Slova se ujala paní vedoucí knihovny a popřála dětem i učitelům pěkné prázdniny. Paní starostka hovořila o probíhající rekonstrukci školních prostor a poděkovala s kyticí učitelům za jejich práci.

K samotnému vysvědčení letos děti, které se zúčastnily celostátní sportovní soutěže Sazka – olympijský víceboj a změřily v ní své fyzické síly a předpoklady, obdržely jako odměnu pěkný Olympijský diplom.

Po rozdání vysvědčení zůstaly paní učitelky doslova v obležení dárečků a  květin, za které dětem a rodičům moc děkují.

Závěrem si všichni připili šampíčkem na pěkné prázdniny a děti odešly s nanukem v ruce.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali hanušovické knihovně za ochotu a pomoc při organizaci celé akce. Rodiče, kteří mají zájem  o foto svého dítěte, nechť kontaktuji městskou knihovnu,  kde je v elektronické podobě k dispozici.

 

DP