Okresní finále v atletickém čtyřboji

23.09.2015 16:34

    Dne 22. září 2015 se naši vybraní žáci druhého stupně zúčastnili okresního finále v atletickém čtyřboji na Tyršově stadiónu v Šumperku.  Všechny zúčastněné školy měřily mezi s sebou síly v těchto atletických disciplínách:

- Sprinterský běh z nízkého startu na 60 m.

- Vytrvalostní běhy na 600, 800 a 1000 m.

- Skok daleký a skok vysoký.

- Hod míčkem a vrh koulí.

   Zúčastnění žáci daných škol byli rozděleni do 4 kategorií:

1. Mladší žákyně (6. - 7. třída) - disciplíny: běh na 60 m a 600 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

2. Mladší žáci (6. - 7. třída) - disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

3. Starší žákyně (8. - 9. třída) - disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí.

4. Starší žáci (8. - 9. třída) - disciplíny: běh na 60 m a 1000 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí.

    Žáci museli v daných kategoriích ukázat svoji všestrannou stránku. V mladších kategoriích žáci absolvovali všechny disciplíny, jen skoky se museli předem rozdělit. Ve starších kategoriích si žáci kromě skoků museli rozdělit i hod míčkem a vrh koulí. V každé kategorii mohlo za jednu školu startovat družstvo s pěti členy. Celkově se okresního finále v atletickém čtyřboji zúčastnilo v každé kategorii16 škol.

    Naše škola se těchto závodů pravidelně zúčastňuje. Žáci naší školy se v hodinách tělesné výchovy učí techniky výše uvedených atletických disciplín, které si pak ověřují i po fyzické stránce. Žáci s nejlepšími výsledky se poté zúčastňují závodů, aby si jednotlivé disciplíny vyzkoušeli v závodním prostředí na oficiálním atletickém sportovišti.

    V žádném případě se naši žáci, kteří reprezentují naší školu na okresní úrovni, nemohou srovnávat s atlety, kteří výše uvedené disciplíny min. 2 x týdně trénují v rámci atletického klubu v Šumperku.

    Výsledky jednotlivých kategorií:

- mladší žákyně 12. místo

- mladší žáci 12. místo

- starší žákyně 16. místo

- starší žáci 11. místo

    Naši závodníci:

Mladší kategorie (6. - 7. třída)

Kreifová A., Svorová M., Topolanová S. (všechny 6. B), Marinov T. a J., Šťastný M., Janko J., Kremličková N. (všichni 7. A), Čunta Martin, Šimková A. (oba 7. B).

Starší kategorie (8. - 9. třída)

Jánová D., Turková K., Morongová M. (všechny 8. A), Vénosová B., Staňková P., Chrudina F., Lánik J., Pavlín Z.,  Blíhal J., Barčík J. (všichni 9. A).


 

Mgr. Tomáš Rajnoha

Foto: