Okresní finále v atletickém čtyřboji

20.09.2018 18:43

    Dne 20. 9. 2018 se naši vybraní žáci druhého stupně zúčastnili okresního finále v atletickém čtyřboji na Tyršově stadiónu v Šumperku.  Všechny zúčastněné školy měřily síly v těchto atletických disciplínách:

 • Sprinterský běh z nízkého startu na 60 m.
 • Vytrvalostní běhy na 600, 800 a 1000 m.
 • Skok daleký a skok vysoký.
 • Hod míčkem a vrh koulí.

   Zúčastnění žáci daných škol byli rozděleni do 4 kategorií:

 1. Mladší žákyně (6. – 7. třída)disciplíny: běh na 60 m a 600 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.
 2. Mladší žáci (6. – 7. třída)disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.
 3. Starší žákyně (8. – 9. třída)disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí.
 4. Starší žáci (8. – 9. třída)disciplíny: běh na 60 m a 1000 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí.

    Žáci museli v daných kategoriích ukázat svoji všestrannou stránku. V mladších kategoriích žáci absolvovali všechny disciplíny, jen skoky se museli předem rozdělit. Ve starších kategoriích si žáci kromě skoků museli rozdělit i hod míčkem a vrh koulí. V každé kategorii mohlo za jednu školu startovat družstvo s pěti členy. Celkově se okresního finále v atletickém čtyřboji zúčastnilo v každé kategorii15 - 16 škol.

    Naše škola se těchto závodů pravidelně zúčastňuje. Žáci naší školy se v hodinách tělesné výchovy učí techniky výše uvedených atletických disciplín, které si pak ověřují i po fyzické stránce. Žáci s nejlepšími výsledky se poté zúčastňují závodů, aby si jednotlivé disciplíny vyzkoušeli v závodním prostředí na oficiálním atletickém sportovišti.

    V žádném případě se naši žáci, kteří reprezentují naší školu na okresní úrovni, nemohou srovnávat s atlety, kteří výše uvedené disciplíny min. 2 x týdně trénují v rámci atletického klubu v Šumperku.

Výsledky jednotlivých kategorií:

 • mladší žákyně 9. místo z 16 škol
 • starší žákyně 10. místo z 16 škol
 • starší žáci 9. místo z 15 škol

 

Nejlepší výsledky našich jednotlivců:

Kategorie chlapci 8. – 9. třída

Matěj Ščambura (9. B) 3. místo ve vrhu koulí (4 kg) z celkového počtu 34 závodníků! (výkon – 10,13 m)

Jakub Přibyl (9. B) 4. místo ve vrhu koulí (4 kg) z celkového počtu 34 závodníků! (výkon – 10,10 m)
 

Kategorie dívky 8. – 9. třída

Alena Kreifová (9. B) – 1. místo v hodu míčkem z celkového počtu 41 závodnic (výkon – 42,23 m)

Marie Koletschková (9. A) – 2. místo v hodu míčkem z celkového počtu 41 závodnic (výkon – 39,90 m)

 

Seznam našich závodníků:

Mladší kategorie (6. – 7. třída)

Aneta Pavlínová, Karolína Mahelová (obě 7. A), Eliška Jelínková, Markéta Marešová, Tereza Svobodová (všechny 7. B)

 

Starší kategorie (8. – 9. třída)

David Špatina 9. A, Matěj Ščambura, Daniel Svoboda, Filip Mareš a Jakub Přibyl (všichni 9 B), Marie Koletschková

(9. A), Alena Kreifová, Kristýna Pavlínová a Ester Morongová (všechny 9. B)

 

Za vedoucí Mgr. Tomáš Rajnoha, Mgr. Yvona Jánová