Okresní kolo dopravní soutěže v Mohelnici

30.05.2016 04:48

Dne 6. května 2016 se konalo na dopravním hřišti v Mohelnici okrskové kolo dopravní soutěže. Zde nás reprezentovala dvě družstva: Starší družstvo – Petr Pavlín, Martin Kadlec, Alena Malasková, Sára Topolanová a mladší družstvo – Jakub Novák, Lukáš Pavlín, Alena Kreifová,  Natálie Halfarová. Obě družstva v okrskovém kole získala velmi pěkné 2. místo a postoupila do okresního kola.

      Okresní kolo dopravní soutěže se konalo 17. května 2016 opět v Mohelnici. Zde se tentokrát utkali vítězové z okrskových kol. Mladí cyklisté opět museli dokázat svou obratnost v jízdě přes překážky, teoretické znalosti dopravních předpisů při řešení testů i praktické dovednosti při jízdě na dopravním hřišti. Součástí soutěže byla též schopnost poskytnout první pomoc při úraze na silnici či v běžném životě. Obě družstva z naší hanušovické školy ukázala, že příprava v cyklistickém kroužku nebyla zbytečná, a obsadila v nelehké konkurenci pěkná místa. Starší žáci získali 4. místo, mladší družstvo dokonce 3. místo v okresním kole soutěže mladých cyklistů. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů v příštím školním roce.

                                                                                                     Anna Podgrabinská – vedoucí    

                                                                                                     dopravního kroužku