Okrskové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v Mohelnici

09.05.2017 11:26

Každý rok se naši žáci připravují v dopravním kroužku na soutěže, které se konají na dětském dopravním hřišti v Mohelnici. Žáci si lámou hlavičky při řešení dopravních testů, trénují za školou jízdu přes překážky a také musejí zvládnout poskytnutí první pomoci při menších i větších úrazech, k nimž dochází na silnicích, ale i doma, či venku na hřišti. Do kroužku každý rok dochází 15 – 20 žáků, avšak na soutěž mohou jet jen nejlepší z nich – dva chlapci a dvě děvčata za mladší kategorii a stejný počet žáků za starší kategorii.

      Letos se konalo okrskové kolo dopravní soutěže 5. května 2017 opět na dopravním hřišti v Mohelnici.  Naši žáci jako již po mnohá léta obsadili pěkná místa – starší družstvo získalo 3. místo a mladší družstvo se umístilo dokonce na 2. místě a postupuje do okresního kola. Starší družstvo soutěžilo ve složení: Alena Malasková, Sára Topolanová, Lukáš Pavlín a Jakub Novák, mladší družstvo  -  Jakub Ludvík, Petr Koláček, Veronika Gronychová a Natálie Halfarová. Nejlepším soutěžícím z obou družstev byl Jakub Novák. Kuba ukázal, že je velmi dobrý cyklista, který si dovede poradit s první pomocí, dokáže dobře řešit dopravní testy, ale především je velmi obratný při jízdě přes překážky a hlavně dokáže bezpečně jezdit v silničním provozu. Při jízdě po dopravním hřišti – za dozoru Policie ČR -  Kuba neudělal jediný přestupek. Za to mu náleží velká pochvala!

      Přejeme mladšímu družstvu mnoho úspěchů v okresním kole!

 

AP