Platba za kroužek her

26.09.2017 05:38

 

Platba 200,- Kč/měsíc bude probíhat bezhotovostně a to na 

č.ú. – 190 58 43 349/0800 a to do 20. dne příslušného měsíce. 

Specifický symbol je 303; Variabilní symbol – rodné číslo dítěte (bez lomítka). Příklad – SS 303, VS 6817480254.