Poděkování za úspěšnou reprezentaci školy

18.03.2016 12:14

Ve středu 9. 3. 2016 zorganizovalo Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris v Šumperku okresní kolo v recitaci. Žák naší školy – Jiří Marinov  ze 7.A  - získal  4. místo z 25 soutěžících recitátorů. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy mu udělil Čestné uznání v recitační soutěžiDětská scéna 2016okresní kolo 3. kategorie.

Blahopřejeme mu za příkladnou reprezentaci školy a k pěknému umístění v této soutěži, jež se zúčastnili talentovaní žáci ze Šumperska, Zábřežska a Mohelnicka.

 

                                                                                                    PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                          vyučující českého jazyka a literatury