Pozor změna plateb za ŠD

26.09.2017 05:38

Více informací u vychovatelek

Platba bude probíhat bezhotovostně 

a to na č.ú. – 190 58 43 349/0800.

Specifický symbol je pro každou družinu jiný:

ŠD 1 – 301

ŠD 2 – 302

Variabilní symbol – rodné číslo dítěte (bez lomítka)

Příklad – SS 302, VS 6817480254