Přednáška myslivce v I.B

19.10.2014 14:48

V pátek 17. října přišel do I.B na návštěvu pan Fiala, aby dětem něco řekl o myslivosti. Donesl s sebou na ukázku různé vábničky a trofeje a vyprávěl dětem o tom, jak žijí zvířata v lese, čím se živí a v čem spočívá podstata myslivosti u nás. Také ve svém vyprávění navázal na učivo prvouky a diskutoval s dětmi o tom, jak se zvířata připravují na zimu a jak můžeme pomoci přečkat nejchladnější část roku těm, která se neukládají k zimnímu spánku nebo někam nemigrují. Děti si mohly vyzkoušet, jak se používají vábničky a píšťalky na psy a shodly se na tom, že to není jednoduché. Celé setkání se dětem velmi líbilo a s panem Fialou se velice rády dělily o své zážitky. Myslím si, že taková setkání dají dětem hodně a informace, které se dozvědí si budou ještě dlouho pamatovat. Chtěla bych touto cestou panu Fialovi ještě jednou poděkovat za zajímavou přednášku a za velmi milý a trpělivý přístup.

 

Jo