Projekt "Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

30.10.2017 08:22

Projekt PVE Dlouhé stráně

 

    Třída 8. A vypracovávala v termínu od 11. do 30. 10. v hodinách praktických činností projekt „Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně“. Plnění projektu navazovalo na předešlou exkurzi, které se žáci osmých ročníků zúčastnili dne 4. října 2017.

    Žáci byli rozděleni do skupinových dvojic a cílem každé skupiny bylo vytvořit plakát formátu A2, charakterizující vodní dílo PVE Dlouhé stráně.

    Úkolem jednotlivých skupin bylo vypracovat projekt dle zadaných podkladů. K dispozici měli žáci materiály ze samotné elektrárny, dále připojení k internetu a další potřebné pomůcky dle zadání.  

    Dvojice měli v textové a grafické podobě ztvárnit projekt dle níže zadaných úkolů:

-        Stanovit přesný název elektrárny a zjistit, kde se elektrárna nachází.

-        Najít, které hlavní objekty elektrárnu tvoří a krátce je charakterizovat.

-        Uvést, jaký má elektrárna význam a kolik vyrobí za rok elektrické energie.

-        Vložit technické parametry díla Dlouhé stráně – (např. jaké obsahuje strojní zařízení, jaký je průměr a délka potrubí od dolní nádrže k horní, jaké má typy turbín, spád, druh provozu aj.)

 

Poznámka:

Jednotlivé práce jsou vystaveny na chodbě v I. patře budově školy.

 

Mgr. Tomáš Rajnoha, koordinátor projektu 8. A

 

Foto jednotlivých dvojic s hotovými projekty: