Projekt "Země Evropské unie"

03.04.2017 10:05

    Třída 7. A v rámci učiva občanské výchovy zrealizovala v měsíci březnu 2017 projekt „Země Evropské unie“. Před samotným projektem se žáci v hodině dozvěděli vše potřebné o Evropské unii, jako je např. kdy byla založena, kde má sídlo, jaké je její motto, které členské státy ji v současné době tvoří, co je cílem Unie, orgány Unie apod.

    Žáci pracovali ve skupině a cílem bylo vytvořit plakát charakterizující vybranou členskou zemi Evropské unie. Kromě běžných pomůcek jako jsou pastelky, fixy apod., měli žáci k dispozici PC s připojením k internetu, kde mohli zjišťovat potřebné informace k jednotlivým zemím EU.

    Úkolem v jednotlivých skupinách bylo zveřejnit na plakát následující:

-        oficiální název země,

-        rok vstupu do EU,

-        státní vlajku,

-        hlavní město,

-        rozlohu, počet obyvatel a sousedící státy,  

-        národnostní složení dané země,

-        hlavní úřední jazyk dané země a další používané jazyky v zemi,

-        měnu dané země,

-        typické znaky, tradice, zvyky země aj.

   Výsledky svých prací poté žáci komentovali před ostatními žáky ve třídě.

   Díky této skupinové práci se jednotliví žáci dozvěděli něco více o vybraných zemích EU.

 

Mgr. Tomáš Rajnoha, organizátor projektu

 

Foto jednotlivých skupin z výslednými pracemi: