Průkaz cyklisty

12.05.2014 08:24

Děti starší 10 let – tedy naši „čtvrťáci“ - mohou už samostatně jezdit na pozemních komunikacích na jízdním kole. Proto naši žáci 4. tříd jezdí vždy jednou na podzim a podruhé v dubnu na dopravní hřiště v Mohelnici. Zde musí jednak předvést znalosti z dopravních předpisů, které si osvojili v dopravním kroužku, jednak dokázat, že umějí pravidla použít i v praxi. Jezdí na dopravním hřišti a jako oprávnění k samostatné jízdě po silnicích dostávají úspěšní cyklisté průkaz cyklisty. 30. 4. 2014 takto získaly průkaz cyklisty téměř všechny děti ze třídy IV. A i IV. B. Na hřiště je doprovodily a palce při zkouškách jim držely třídní paní učitelky – p. uč. Eva Kubíčková a p. uč. Delana Mikolášová.