Sazka olympijský víceboj

03.05.2017 12:30

    V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Sazka olympijský víceboj“.  Vyučující kabinetu tělesné výchovy se do něj zapojili proto, že se dnešní děti „málo“ hýbou, ale také i pro zpestření hodin samotné tělesné výchovy.  

    Společnost Sazka, která si tento projekt vzala pod svou patronaci spolupracuje s ambasadory, což jsou bývalí anebo současní čeští olympionici. Jejich společným smyslem je nabídnout dnešním dětem sportovní náplň a povzbudit je k radosti ze sportování. Hlavním cílem projektu je odtáhnout děti od moderních technologií a přivést je ke sportování a ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl. V překladu do dřívější doby řečeno, aby začaly děti opět více chodit ven, lozit po stromech, házet kameny, skákat přes gumu, kopat do míče apod.

    A co je vlastně tou onou motivací pro přihlášené žáky? Je to olympijský diplom a olympijský odznak všestrannosti olympijských vítězů. Odznak je možný získat ve čtyřech podobách podle dosažených výsledků. Nejlepší je diamantový, následuje zlatý, stříbrný a bronzový.

    Pro každou školu jsou připraveny dva ucelené programy, do kterých se mohou žáci zapojit. Níže uvedené programy mají žáky prověřit v jejich ohebnosti, hbitosti, silové vytrvalosti, rovnováze, rychlosti, výbušnosti, síle a běžecké vytrvalosti.

1.      Olympijský diplom – plnili žáci 2. až 4. ročníku a žáci 5. až 9. ročníku.

Zahrnuje tyto disciplíny:

-        Hluboký předklon

-        T-běh

-        Zkrácené sedy-lehy

-        Postoj čápa

-        Sprint na 60 m

-        Zátopkův běh na 500 a 1000 m

-        Skok z místa a trojskok z místa

-        Hod basketbalovým míčem

 

2.      Olympijský odznak OVOV – plnili pouze žáci 5. až 9. ročníku.

Oproti diplomu zahrnuje tyto disciplíny:

-        Skok daleký z rozběhu

-        Hod 2 Kg medicinbalem obouruč přes hlavu

-        Skákání přes švihadlo po dobu 2 min.

-        Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 min.

-        Kliky po dobu 2 min.

-        Leh-sed

-        Hod míčkem

 

    Žáci měli možnost výše uvedené disciplíny trénovat, a to v rámci hodin tělesné výchovy, ale i v jejich odpoledním osobním volnu. Této možnosti mohli žáci využít od začátku měsíce září 2016 do poloviny měsíce dubna 2017. Ještě, než se však žáci začali seznamovat s jednotlivými disciplínami, tak se v rámci hodiny tělesné výchovy změřili a zvážili.

    Vyvrcholením celého projektu byly dva sportovní dny, které proběhly v rámci školního vyučování v termínech 27. 4. a 2. 5. 2017. V těchto uvedených dnech plnily jednotlivé ročníky disciplíny v rámci výše dvou uvedených programů. Všechny výše uvedené disciplíny byly rozděleny dle fyzické náročnosti na různá stanoviště. Výsledky z jednotlivých disciplín se převáděly do tabulek, které byly statisticky zpracovány a odeslány patřičné organizaci. Ta na základě dosažených výkonů pošle na školu jednotlivým žákům olympijské diplomy a odznaky.

    Děkujeme všem kantorům a žákům, kteří se těchto sportovních dní zúčastnili a pomohli při jejich organizaci, ale i ostatním vyučujícím za toleranci a trpělivost při narušení vyučovacího procesu.

 

Za kabinet Tv - Mgr. Tomáš Rajnoha

 

Foto jednotlivých disciplín z uspořádaných sportovních dnů: