Scholaris 2016

06.11.2016 13:49
V e čtvrtek 3. listopadu 2016 se zúčastnili vycházející žáci naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích v doprovodu výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové a třídní učitelky 9. A Mgr. Ivety Vondruškové 8. Přehlídky středních škol: „Scholaris 2016“, která se uskutečnila ve sportovní hale Gymnázia v Šumperku v době od 8 – 17 hodin za účasti zástupců Olomouckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajské hospodářské komory a představitelů místně příslušných magistrátů a městských úřadů i Pedagogicko-psychologické poradny Šumperk. Akci organizačně zajišťovala Schola education Prostějov – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.
Na přehlídce oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol byly zastoupeny i významné firmy regionu. Zástupci středních škol prezentovali své obory ukázkami jednotlivých činností, videoklipy škol, poskytli vycházejícím žákům informace o středních školách i  odborných učilištích apod. Také střední školy z jiných okresů přišly s nabídkou zajímavých oborů. Současně došlo k provázání vzdělávací nabídky s požadavky na trhu práce v našem okrese, které prezentovalo Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Šumperku.
Exkurze žáky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala při výběru svého budoucího povolání. Žáci využili možnosti individuální prohlídky po šumperském gymnáziu, získali potřebné informace, důležité pro zásadní rozhodování v životě - přehled o studijních a učebních oborech, dnech otevřených dveří na středních školách a učilištích, o podmínkách přijímacího řízení, jehož součástí bude v tomto školním roce u maturitních oborů povinná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.
 Prezentační výstava oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje umožnila žákům nahlédnout do uplatnění zvolených profesí v praxi.
 
 
PaedDr. Vladimíra Žídková
    výchovná poradkyně
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se zúčastnili vycházející žáci naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích v doprovodu výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové a třídní učitelky 9. A Mgr. Ivety Vondruškové 8. Přehlídky středních škol: „Scholaris 2016“, která se uskutečnila ve sportovní hale Gymnázia v Šumperku v době od 8 – 17 hodin za účasti zástupců Olomouckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajské hospodářské komory a představitelů místně příslušných magistrátů a městských úřadů i Pedagogicko-psychologické poradny Šumperk. Akci organizačně zajišťovala Schola education Prostějov – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.
Na přehlídce oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol byly zastoupeny i významné firmy regionu. Zástupci středních škol prezentovali své obory ukázkami jednotlivých činností, videoklipy škol, poskytli vycházejícím žákům informace o středních školách i  odborných učilištích apod. Také střední školy z jiných okresů přišly s nabídkou zajímavých oborů. Současně došlo k provázání vzdělávací nabídky s požadavky na trhu práce v našem okrese, které prezentovalo Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Šumperku.
Exkurze žáky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala při výběru svého budoucího povolání. Žáci využili možnosti individuální prohlídky po šumperském gymnáziu, získali potřebné informace, důležité pro zásadní rozhodování v životě - přehled o studijních a učebních oborech, dnech otevřených dveří na středních školách a učilištích, o podmínkách přijímacího řízení, jehož součástí bude v tomto školním roce u maturitních oborů povinná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.
 Prezentační výstava oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje umožnila žákům nahlédnout do uplatnění zvolených profesí v praxi.
 
 
PaedDr. Vladimíra Žídková
    výchovná poradkyně