Setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol

26.11.2013 11:18

Ve čtvrtek 21. 11. 2013 v 17 hodin se uskutečnilo na naší Základní škole a Mateřské škole v  Hanušovicích již tradiční setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol Olomouckého kraje. Navázalo na 5. Přehlídku středních škol v Šumperku: „ Scholaris 2013“, které se zúčastnili vycházející žáci naší školy v dopoledních hodinách ve středu 20. 11. 2013 v doprovodu výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové a třídní učitelky 9. B Bc. Anety Suchánkové.

Rodičům byly poskytnuty informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v okrese Šumperk. Blíže byli seznámeni se studiem na středních školách pro školní rok 2014/2015, získali přehled o studijních a učebních oborech, o podmínkách přijímacího řízení i  budoucího uplatnění zvolených profesí v praktickém životě. Ředitelé a zástupci středních škol prezentovali činnost svých škol a rádi odpovídali na kladené otázky rodičů i  zúčastněných žáků 9. ročníků.

Výchovná poradkyně školy rozdala zákonným zástupcům vycházejících žáků přihlášky ke vzdělávání – studiu na střední škole včetně zápisového lístku se vzory pro vyplnění a  odpověděla na veškeré dotazy v souvislosti s vyplněním přihlášek, uplatněním zápisového lístku i výběrem budoucího povolání vycházejících žáků.

 

 

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně školy