Setkání rodičů žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje v hanušovické škole

16.11.2015 12:01

Již k tradiční akci ZŠ a MŠ Hanušovice patří každoroční setkání rodičů žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Přízeň naší škole prokázali představitelé středních škol, např. VOŠ a SPŠ Šumperk, SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, Střední zdravotnická škola Šumperk, Hotelová škola Vincenze Priessnitze a OA Jeseník, SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, Gymnázium Jeseník, SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, SOŠ Jeseník, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice, Obchodní akademie Mohelnice, Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice, SŠTZ Mohelnice, SOŠ Litovel, SPŠ a SOU Uničov, Průmyslová střední škola Letohrad, SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, SOU opravárenské Králíky, OU a Praktická škola Lipová – lázně a SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk.

Úvodní slovo na této přehlídce středních škol patřilo řediteli základní školy – panu Ing. Františku Felnerovi. Poté výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra Žídková přiblížila rodičům Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky ve školním roce 2015/2016. Seznámila zúčastněné rodiče se způsobem vyplňování přihlášek na střední školy a zápisového lístku podle předem připravených vzorů. Zodpověděla veškeré dotazy zvídavých rodičů.

Přítomní rodiče získali potřebné informace k významnému životnímu kroku svých dětí – volbě budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou studijních  i učebních oborů, s podmínkami přijímacího řízení, se dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách, se studijními i firemními stipendii i s uplatněním zvolených oborů v praxi s výhledem na získání zaměstnání pro své děti v našem regionu.

 

 

                                                                                                          PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                          výchovná poradkyně školy