Školní kolo olympiády v českém jazyce

22.12.2017 11:35

Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok  2017/2018 44. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 7. 12. 2017 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 29 talentovaných žáků z 8. a 9. třídy za pedagogického dozoru vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíry Žídkové. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a  slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

Mezi úspěšné řešitele olympiády z českého jazyka patří Dominika Marečková ze třídy 9.B s 31 body, která za své jazykové a slohové znalosti získala prvenství v této soutěži. Na druhém místě se stejným počtem 29 bodů se umístily žákyně 9.A - Nina Kremličková  a Lucie Strnadová. Bronz s 28 body náleží Aleně Malaskové ze třídy z 8.B.

Dominika Marečková, Nina Kremličková a Lucie Strnadová budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, která se uskuteční v pondělí 5. února 2018 v Šumperku.

Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.

Kompletní výsledky jsou ke zhlédnutí zde.