Slavnostní předávání Slabikářů ve třídě 1. A

06.11.2018 13:56

    Každý „prvňáček“ jde do školy hlavně proto, aby se naučil číst, psát a počítat a škola pro něj byla zábavná a přínosná do „všedního“ života. Základem správného čtení je samozřejmě znalost jednotlivých písmen. Některá písmena se děti již naučily prostřednictvím Živé abecedy – začaly je spojovat do slabik, slabiky do jednoduchých slov apod.

    A pak přišlo úterý 6. listopadu 2018, kdy se naši prvňáčci mohli těšit na „Velký“ den. Celá akce se odehrála ve třídě 1. A. Vybraní žáci devátého ročníku si prostřednictvím hádanek ověřili, jak jsou na tom děti z první třídy s pozorností a znalostí určitých písmen z abecedy.

    Vzápětí nám samotné děti ve spolupráci s třídní učitelkou předvedly, jak umí jednotlivá písmenka, slabiky a jak čtou jednoduchá krátká slova.

Někteří deváťáci jim přečetli básničky a texty ze Slabikáře, aby se děti z první třídy těšily, jaké to bude, až budou umět číst. A protože byly moc šikovné, přišlo na řadu slavnostní předávání Slabikářů.     Paní učitelka četla jednotlivá jména „malých“ prvňáků a každý z nich dostal osobně od „velkého“ deváťáka Slabikář společně s pěknou záložkou, kterou žáci deváté třídy vyrobili i s věnováním.

    Poté, co jsme předali všechny Slabikáře, popřáli jsme dětem hodně úspěchů ve škole, plno kamarádů a dobrých známek. Děti nám na oplátku slíbily, že se do konce první třídy pokusí v novém Slabikáři „plynule“ číst a na konci školního roku znovu nám předvedou, jak to zvládly.

   Věříme, že se všem dětem a zúčastněným rodičům krátký program líbil. A co říci na závěr? Snad už jen se s chutí začíst do nových příběhů ve Slabikáři a zanedlouho i v krásných knihách.

   

   Poděkování patří žákům třídy 9. A za připravený program a za výrobu záložek do slabikářů.

 

Mgr. Tomáš Rajnoha tř. uč. 9. A, Mgr. Jana Pitáková, tř. uč. 1. A

Foto: