Slavnostní přivítání nových prvňáčků

11.09.2017 17:44

Tak jako každým rokem, tak i letos proběhlo první školní den slavnostní přivítání nových prvňáčků. Celá akce se uskutečnila ve školní jídel, tentokrát s tématem námořníků. Když se budoucí žáčci v doprovodu svých rodičů, babiček, dědečků a jiných rodinných přislušníků dostavili do jídelny, vzali si je do "parády" námořnice, které hrála děvčata z 8.A a 7.A. Během krátkého programu si budoucí prvňáci vyzkoušeli, jak jsou obratní, jak jim to jde s rozpoznáváním barev i jak jsou důvtipní a dokážou řešit zapeklité hádanky. Po všech zkouškách dostali noví prvňáčci od svých budoucích třídních učitelek Marušky Hodíkové a Hanky Jordové přívěšek s kotvou na památku a námořnickou čepičku. Potom se pod vedením svých nových třídních učitelek vydali v doprovodu rodičů do svých nových tříd a stali se tak z nich žáčci naší školy.

Za organizaci uvítání bychom chtěli poděkovat paní učitelce Jordové a jejím pomocnicím Aleně Malaskové, Aleně Kreifové, Marii Svorové, Sáře Topolanové, Elišce Urbanové a Kristýně Pavlínové z 8.A a Marii Topolanové a Veronice Gronychové ze 7.A a paní učitelce Hodíkové za fotografování.

 

PJ