Třída 6. B na návštěvě v Městské knihovně v Hanušovicích

21.03.2016 07:57

     Dne 17. března 2016 navštívila třída 6. B městskou knihovnu. Žáci se na tuto akci těšili, neboť se jim velmi líbila beseda v knihovně v měsíci prosinci 2015. Tehdy jsme zde byli v rámci čtenářských dílen v rámci projektu „Časem budu číst i v cizím jazyce“. Jedna vyučovací hodina je však příliš krátká doba k besedě o knihách i prohlídce knihovny.  Proto jsme se domluvili s paní vedoucí Lenkou Tomíčkovou a p. Dášou Šmotkovou, že nyní dají dětem větší prostor pro „prozkoumání“ všeho, co knihovna nabízí. To ovšem neznamená, že by si paní knihovnice nepopovídaly s našimi žáky o knihách, o čtení. V 6. ročníku čteme v čítance řadu úryvků z knih o zvířatech, proto také beseda v knihovně byla zaměřena tímto směrem. Paní knihovnice nejen vyprávěly o knihách se zvířecí tematikou, ale také nám mnohé knihy z tohoto okruhu ukázaly. Došlo i na prověření znalostí dětí – zde ukázaly svoje znalosti literatury, literárních pojmů. Nejaktivnějšími byli Pavlík Zatloukal, Esterka Morongová a Maruška Svorová. 

     Ve druhé části naší návštěvy se děti rozběhly po knihovně a mohly si sami prohlédnout řadu knih. Děvčata zavítala do koutku dětské literatury a zde je zaujaly románky pro dívky, různé komiksy a dětská humoristická literatura. Chlapci si našli časopisy a encyklopedie o automobilech, letadlech, lodích. Nikomu se odcházet z knihovny nechtělo. A to je věc, o kterou nám všem jistě šlo – ukázat žákům, že čtením člověk získává nejen spoustu informací, ale že knihy mohou poskytovat i mnoho zábavy.

     Velmi bychom chtěli poděkovat za vstřícnost a zajímavé akce pro děti paním knihovnicím – paní vedoucí  Lence Tomíčkové a paní knihovnici Dáši Šmotkové.

AP