Turistická vycházka osmých ročníků

19.10.2016 15:57

Turistická vycházka spojená s poznáváním historických památek města

 

     Poslední zářijový den jsme se společně s žáky 8. B vypravili pod vedením paní učitelky Vladimíry Žídkové a paní učitelky Aleny Divišové na turistickou vycházku spojenou s poznáváním historických památek našeho městečka v horních Hanušovicích.

     Cestou jsme navštívili pozdně renesanční, 1738 barokizovaný farní kostel sv. Mikuláše. Před jeho vchodem na nás čekal pan farář, jenž nás seznámil s historií kostela a významnými památkami nacházejícími se v jeho nitru. Přiblížil nám život sv. Mikuláše, po němž je kostel pojmenován, zavzpomínal na život sv. Františka i dodržování křesťanského Desatera.

      Po společném fotografování jsme si prohlédli přilehlý areál, v němž se nachází empírová fara z let 1833 - 1834, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1748 a empírový sloup z r. 1825. Zaujala nás bývalá rychta č.p. 58. Tato stavba je příkladem lidové architektury z 1.  poloviny 19. století, ještě nedávno využívaná jako stylové soukromé pohostinství.

      A poněvadž se blížila doba svačiny, využili jsme pozvání rodiny Procházkové a  Zatloukalové v Hanušovicích, Na Vyhlídce - k jejich ohništi s možností opéci si špekáčky a  odpočinout si. Šikovný Jiří Marinov rozdělal oheň, ostatní spolužáci donesli dřevo a pak už nic nebránilo tomu opékat si přinesené uzeniny. Při dobrém jídle a pití jsme si příjemně povídali a  hřejivé sluníčko nám dodávalo dobrou náladu. Před polednem jsme se vydali v plném počtu na zpáteční cestu.

      Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu řediteli školy Františku Felnerovi za zajištění prohlídky místního kostela, panu faráři Petru Dolákovi za zajímavý výklad, rodině Procházkové a  Zatloukalové za poskytnutí zázemí k opékání i chutné občerstvení a paní učitelce Vladimíře Žídkové za pedagogický doprovod.

 

                                                          Nina Kremličková, Markéta Pjosová - žákyně 8.A

Foto: