Vánoční zpívání a recitace v našem městě

20.12.2014 12:47

Po slavnostním zahájení již tradičního Vánočního zpívání a recitace paní starostkou Ivanou Vokurkovou v pátek 19. 12. 2014 v odpoledních hodinách společně vystoupili žáci ZŠ a MŠ Hanušovice – děti z mateřské školy i žáci hudebního a recitačního kroužku pod vedením svých vyučujících s pěkným vánočním programem.

Poté následovalo kulturní vystoupení dechové hudby „Bludověnka“. Příjemný vánoční čas doprovázel prodej rukodělných výrobků a produktů i chutné občerstvení.

Na této zdařilé akci se podílelo Město Hanušovice, ZŠ a MŠ Hanušovice, Pivovar Holba a.s. Hanušovice a občanské sdružení K2 Hynčice.

 

PaedDr. Vladimíra Žídková

            vedoucí recitačního kroužku