Výtvarná soutěž "Miss Popelnice"

19.04.2017 13:22

    V období od 6. března do 7. dubna 2017 proběhla na naší škole výtvarná soutěž "Miss Popelnice". 

Do soutěže se zapojily všechny třídy školy a cílem bylo vytvořit co „nejoriginálnější“ popelnici na plasty či na papír.

    Na začátku soutěže dostala každá třída originální lepenkovou krabici od společnosti EKO-KOM. 

Úkolem žáků tedy bylo vytvořit obal krabice charakterizující plasty či papír.

    Všechny zúčastněné třídy včetně vyučujících výtvarných výchov zaslouží velkou pochvalu za to, jak k soutěži přistoupily a jak jednotlivé „krabice“ naaranžovaly.

    Bylo opravdu velmi složité vybrat ty nejhezčí popelnice, ale i přesto vybrala porota na každém stupni 3 nejhezčí popelnice. Vítězné třídy byly pak následně odměněny. Vzhledem k tomu, že i ostatní třídní skupiny se v soutěži snažily, dostaly malou odměnu také ony.

     Poděkování tedy patří nejenom žákům a vyučujícím, ale také společnosti EKO-KOM a paní starostce Hanušovic Ivaně Vokurkové za věnování papírových krabic a cen do soutěže.

Výsledky soutěže:

I. stupeň (1. – 5. ročník)

1.      místo – třída 1. A

2.      místo – třída 4. A se speciální třídou

3.      místo – třída 3. B

 

II. stupeň (6. – 9. ročník)

1.      místo – třída 8. A

2.      místo – třída 6. B

3.      místo – třída 7. B

Mgr. Tomáš Rajnoha, koordinátor projektu

 

Foto vítězných tříd na každém stupni:

 

1. – 5. třída

 

1. B

 

4. A + Spec.

 

3. B

 

6. – 9. třída

8. A

 

6. B

 

7. B

 

Foto všech jednotlivých popelnic: