Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v Mohelnici

01.10.2018 06:13

V pondělí 24. září 2018 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili praktické výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Mohelnici.

Dopravní výchova je povinnou součástí předmětů prvouka a vlastivěda na 1. stupni a v dnešní době, kdy stoupá hustota silničního provozu a dopravní situace na našich silnicích bývá často  nebezpečná, má své opodstatnění ve školním vzdělávacím programu.

Cílem výuky dopravní výchovy na 1. stupni je získání Průkazu cyklisty, který opravňuje děti od deseti let jezdit na komunikace samotné, bez doprovodu dospělé osoby. Žáci získávají teoretické znalosti – učí se základní dopravní značky, řeší konkrétní situace v dopravním provozu a hlavně si sami své znalosti ověřují praktickými jízdami na kole na modelu dopravního hřiště, jehož součástí je mimo jiné i počítačem řízený semafor. Bohužel se ukázalo, že dětem chybí smysl pro odpovědnost a velice často dopravní značky vůbec nerespektují.

 V letošním školním roce pojedeme na jaře na dopravní hřiště v Mohelnici ještě jednou -  vykonat zkoušky na Průkaz cyklisty. Abychom byli úspěšní, musíme ještě hodně trénovat. Nabízíme tedy rodičům možnost rodinného výletu do Mohelnice, jelikož dopravní hřiště slouží v odpoledních hodinách a během víkendu  i veřejnosti a děti si  mohou  své teoretické znalosti prakticky vyzkoušet a ověřit.

 

DP