Žáci naší školy se vydali za zlatým klenotem Jeseníků

24.11.2015 19:54

V úterý 24. listopadu 2015 zavítali žáci 9. A společně s vycházejícími žáky z nižších ročníků do místního Pivovaru Holba, a.s., Hanušovice za organizačního zajištění exkurze výchovnou poradkyní  školy PaedDr. Vladimírou Žídkovou a za pedagogického doprovodu ředitele naší základní školy Ing. Františka Felnera i  třídní učitelky Mgr. Pavly Rulíškové.

Po úvodním milém přivítání byli žáci spolu s vyučujícími seznámeni s historií pivovaru, který již více než 140 let vyrábí v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor – zlatý klenot Jeseníků, známý doma i v zahraničí. Jeho zakladatel a sládek Josef Müllschitzký uvařil první várku hanušovického piva 28. 12. 1874. Většinovými majiteli pivovaru se stali v roce 1881 Oberleithnerové a nový člen společenstva Dr. Karl Chairi. Situace si vyžádala nový název společnosti. Do akciové společnosti se spojily v roce 1906 pivovary v Třemešku, Šumperku a v Hanušovicích. V nové společnosti získal hanušovický pivovar největší podíl akcií. V meziválečném období 1918 – 1939 měla produkce místního pivovaru vzestupnou tendenci. V průběhu let se pivovar z hlediska kvantity produkce propracoval na třetí místo. I přes nedostatek surovin během války – v roce 1940 – si pivovar stále udržoval vysokou kvalitu svého piva a vydával nové akcie. Znárodnění v roce 1948 přineslo nové jméno – Pivovar Hanušovice, n.p. O rok později se společně s Pivovarem Litovel staly součástí společnosti Hanácké pivovary, a.p. Přerov. Do provozu byla uvedena nová spilka, proběhla úprava ležáckých sklepů, byla zřízena filtrační stanice a instalováno skleněné potrubí. Pivovar Holba společně s Pivovarem Litovel se staly součástí holdingu Severomoravské pivovary, n. p. Přerov. V listopadu 1983 byla uvařena první zkušební várka piva Šerák. Do nabídky pro zákazníky byl Šerák jako první jedenáctka na trhu v tehdejším Československu trvale zařazen od ledna 1984. V 90. letech patřilo k nejvýznamnějším investicím zajištění vlastního zdroje mimořádně kvalitní vody a v roce 1996 byl zahájen provoz plnící linky pro nerezové sudy. V témže roce vznikla samostatná společnost Pivovar Holba, a.s., Hanušovice, která je do dnešních dnů dceřinou společností PMS Přerov, a.s. společně s Pivovarem Zubr, a.s. Přerov a Pivovarem Litovel, a.s.

Ze zajímavého  výkladu průvodce pana Vladimíra Doležela se děti dozvěděly, že se pivovar svým výstavem řadí k první desítce našich největších pivovarů. Zkušenosti sládků se předávají z generace na generaci. Hanušovické pivo je proslulé svou typickou chutí a zaručenou kvalitou, kterou umožňuje horská krasová voda z třetihor. Vlajková loď v sortimentu pivovaru je Holba Šerák. Oblíbená jedenáctka, kterou žáci vzhledem ke svému věku nemohli ochutnat, dostala název po nedalekém vrcholu Hrubého Jeseníku. Pivovar Holba nabízí 10 druhů piva: Holba Classic, Holba Premium, Šerák, Šerák polotmavý, Šerák Speciál 13,51°, Kvasnicové pivo, Holba Strong, nealkoholické pivo Holba Free a ochucená piva Brusinka s mátou a Holba Horské byliny.

Během exkurze se žáci seznámili s procesem výroby poctivého českého piva vařeného podle tradičních receptur. Prohlédli si varnu, spilku, sladovnu, laboratoř a nakonec i nahlédli do ležáckých sklepů a stáčírny. Moderní, plně automatizovaný provoz nabídl ke zhlédnutí měděné a chromované nádrže a čisté pracovní prostředí zaměstnanců. Žáci naší školy strávili příjemné chvíle v malebném areálu hanušovického pivovaru obklopeného krásami okolní krajiny.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Věře Lešingorvé a  paní RNDr. Jarmile Olbortové za vstřícný přístup při zajišťování exkurze, jež se žákům naší základní školy velmi líbila. Mnozí z nich uvažují o  možnosti studia na Střední odborné škole v Litovli, obor: Výrobce potravin: sladovník – pivovarník.

Mnoho úspěchů při tak důležitém životním kroku - správné volbě střední školy a  následně i  volby budoucího povolání přeje

 

                                                                                                              PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                              výchovná poradkyně školy