Zápis ze zasedání 22. 5. 2017

23.05.2017 12:11

1)     1)      Koncert pěveckého kroužku v Kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku:

termín: 25. 5. 2017; čas: v 18 hodin; účast: žáci pěveckého kroužku

2)      Florbalový turnaj ve Starém Městě pod Sněžníkem:

termín: 26. 5. 2017, čas: od 8:00 hod., účast: vybraní žáci

3)      Zayferus:

termín: 29. 5. 2017; místo: školní hřiště; účast: všichni žáci školy

4)      Dopravní hřiště v Mohelnici:

termín: 2. 6. 2017; účast: 4.A, 4.B

5)      Schůzka školní samosprávy předsedů tříd:

termín: 5. 6. 2017; čas: 7:30 hod.; místo: multimediální učebna M1

6)      Pedagogická rada:

termín: 14. 6. 2017, čas: 14:00 hod.; odpadá odpolední vyučování

7)      Třídnické práce, odevzdávání učebnic, úklid tříd:

termín: 15. 6. 2017 – 16. 6. 2017; konec vyučování: 1. stupeň po 4. hod., 2. stupeň po 5.hod.

8)      Turistické výlety, exkurze, vycházky, sportovní turnaj v tělocvičně:

termín: 19. 6. – 21. 6. 2017

9)      Školní akademie:

       termín: 22. 6. 2017, čas: 9:00 – 11.10 hod., místo: Dům kultury Hanušovice

10)  Netradiční předávání vysvědčení.

termín: 23. 6. 2017, místo: 1. – 4. tř.. velká jídelna, 5. – 8. tř.: tělocvična, 9. tř.DK Hanušovice

11)  Ředitelské volno:

termín: 26. 6. – 30. 6. 2017

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy