Zápis ze zasedání 3. 10. 2018

10.10.2018 19:22
  1. Informace ředitele školy o rekonstrukci budovy základní školy včetně tělocvičny:

oprava tělocvičny, rekonstrukce hřiště, nové vybavení družin I, II, malování tříd

  1. Informace výchovné poradkyně o plánovaných akcích pro vycházející žáky:

„Burza práce a vzdělání, „Scholaris 2018“, Setkání rodičů žáků 8. a 9. tříd se zástupci SŠ

  1. Informace školní metodičky prevence:

,,Adopce na dálku“ – zaplacení školného; poradenská a konzultační činnost ŠMP

5)   Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku:

termín: 26. 9. 2018, 3. 10. 2018, 10. 10. 2018, 17. 10. 2018, 24. 10. 2018– 2. ročník

termín: 27. 9. 2018, 4. 10. 2018, 11. 10. 2018, 18. 10. 2018, 25. 10. 2018 – 3. ročník

6)   Exkurze – Úřad práce Šumperk – Informační a poradenské středisko:

9. A - 26. 9. 2018, 9. B – 3. 10. 2018

7)  Nábory profesních odborníků určené pro vycházející žáky v rámci volby povolání:

                    termín: 5. 10. 2018 – SOŠ Litovel

                   termín: 12. 10. 2018 – SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník

                   termín: 19. 10. 2018 – OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Šumperk

8)  Exkurze: Dlouhé stráně:

termín: 10. 10. 2018, určeno pro žáky 8. ročníků

9)  Ovoce do škol:

termín: 25. 9. 2018, 9. 10. 2018, 23. 10. 2018 -  žáci: 1. a 2. stupně

10) Úvodní třídní schůzky:

termín: v průběhu měsíce září 2018

11) Schůzka školní samosprávy předsedů tříd:

termín: 1. 11. 2018, čas: 7:30 hod., místo: multimediální učebna: M1

12) Schránka důvěry:

nápady, návrhy, dotazy, připomínky, stížnosti

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                     výchovná poradkyně školy