Zápis ze zasedání 30. 1. 2017

31.01.2017 14:42

1)      Vydávání pololetního vysvědčení:

31. 1. 2017 – poslední vyučovací hodina na 1. a 2. stupni

2)      Okresní kolo olympiády v českém jazyce v Šumperku:

1. 2. 2017 – 8:00-12:00 hod.; SVČ a ZpDVPP Šumperk

Lucie Strnadová – 8.A

Dominika Marečková – 8.B

3)      Školní kolo v recitaci:

9. 2. 2017  - 14 hod. v multimediální učebně M1, vybraní žáci 1. a 2. stupně

4)   Kontrolní vyšetření žáků s MP pracovnicemi SPC Mohelnice – 1. část:

      16. 2. 2017 od 8:15 - 12:00 hod., kabinet 1. stupně, družina I a II

5)  Kontrolní vyšetření žáků se sluchovým postižením pracovnicemi SPC Olomouc:

      20. 1. 2017 od 8:00 hod. – 12:00 hod., kabinet 1. stupně, družina I

6)  Kontrolní vyšetření žákyně se zrakovým postižením pracovnicemi SPC Olomouc:

      21. 2. 2017 od 8:30 hod. – 12:00 hod., kabinet 1. stupně

7)  Kontrolní vyšetření žáků s MP pracovnicemi SPC Mohelnice – 2. část:

      23. 2. 2017 od 8:15 – 12:00 hod., kabinet 1. stupně, družina I a II

8)  Komunitní kruhy na 1. a 2. stupni:

      sociometrie na 2. stupni, vztahy mezi spolužáky ve třídě

9) Výsledky  předvánočních charitativních řemeslných dílen; dopis od M. Camary:

       úspěšná akce podporující vzdělávání dvou adoptovaných afrických dívek z Guiney

       Mariami Camara a Aissatou Kourouma  v rámci šk. projektu:,, Adopce na dálku“

10)   Masopustní veselí:

        24. 2. 2017  - žáci 1. a 2. stupně; průvod masek městem, konec akce: 11 hod.

11)   Rekonstrukce školy; dřívější ukončení školního roku k 23. 6. 2017:

         od 24. 2. 2017 – výměna dlažby v přízemí, od 19. 6. 2017 – oprava toalet –

         v 1. a 2. patře, výměna dlažby ve 2. patře

12)   Schránka důvěry: rady, nápady, návrhy, náměty, připomínky, stížnosti

                                          

                                          

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy