Zápis ze zasedání 5. 12. 2018

06.12.2018 06:01
 1. Návštěva Vlastivědného muzea v Šumperku - výstava betlémů:

termín: 6. 12. 2018; určeno pro žáky II. A, II. B

 1. Olympiáda v českém jazyce:

termín: 6. 12. 2018, určená pro žáky 8. a 9. tříd, čas: 9:35 – 11:35 hod., místo: M1

 1. Čertovský projektový den:

termín: 7. 12. 2018, určeno pro žáky II. A, II.B

 1. Mikulášská dráha:

termín: 7. 12. 2018, místo: tělocvična, určeno pro žáky 1. stupně

 1. Návštěva Městské knihovny v Hanušovicích:

termín: 11. 12. 2018, čas: od 9.00 hod., určeno pro žáky II. B

 1. Den školy:

termín: 14. 12. 2018, místo: tělocvična, předvánoční setkání žáků a učitelů

 1. Vánoční charitativní dílny:

termín: 17. 12. 2018, místo: ZŠ a MŠ Hanušovice, čas: 16:00 – 18:00 hod.

 1. Školní projekt: „Ovoce do škol“:

termín: 18. 12. 2018, místo: ZŠ a MŠ Hanušovice, určeno pro žáky 1. a 2. stupně

 1. Předání knížek od Ježíška pracovnicemi Městské knihovny v Hanušovicích:

termín: 18. 12. 2018, čas: 8:00 hod., místo: ZŠ a MŠ Hanušovice, určeno: pro vylosované žáky

 1. Vánoční florbal:

termín: 21. 12. 2018, místo: tělocvična, čas: 8:00 – 12:00 hod., určeno pro žáky 2. stupně

 1. Zpívání koled:

termín: 21. 12. 2018, místo: před II. A

 1. Adopce na dálku:

termín: 1. 12. 2018  - Kulturní dům Hanušovice, 21. 12. 2018 – park u autobusové zastávky¨

 1. Komplexní preventivní program – prevence rizikového chování žáků:

termín: v průběhu školního roku, určeno pro žáky 1. a 2. stupně

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy