Zimní pobyt v přírodě s výukou lyžování

22.02.2015 10:40

    V rámci podpory efektivního využití volného času dnešních dětí, zorganizovala naše škola ve dnech 18. - 20. února 2015 pro žáky 3. - 6. ročníku zimní pobyt v přírodě s výukou lyžování.

    Žáci těchto ročníků nemají tuto zimní výuku povinnou, ale vzhledem k tomu, že se mohou již v mladším školním věku naučit základy lyžování, tak se tohoto třídenního lyžování zúčastňuje každoročně velká část našich žáků. Naše škola má vyškolené kvalifikované instruktory z řad učitelů a ti zajišťují výukyu na lyžích a snowboardu. V letošním školním roce se výše uvedeného pobytu zúčastnilo cca. 80 dětí!

    Poděkování patří všem instruktorům za příkladnou práci, vynaloženou energii a trpělivost, všem zúčastněným žákům za snahu a bojovnost, v neposlední řadě také zaměstnancům X-Parku Františkov za ochotu a dobrou spolupráci a především také firmě Vobus za dopravu.

                                                                                                          Mgr. Tomáš Rajnoha

Foto: