Informace metodika prevence

 
Informace metodika prevence
V rámci Minimálně preventivního programu na ZŠ každoročně zařazujeme v rámci 
přímé preventivní činnosti projekt KOMPLEXNĚ PRIMÁRNÍ PREVENCE.
Své interaktivní bloky zařazují pro 5., 6., 7. a 9. ročníky tyto organizace:
MÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence 
Interaktivní blok: 5. třída - Práva a povinnosti nezletilých dětí;          
8. tř. - Mám 15, co to pro mě znamená;
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje,
pracoviště Šumperk: 6. tř. - Klima ve třídě
Poradna zdraví: 5. tř. – Kouření, vznik závislosti a jeho důsledky, 6. tř. - Kyberšikana
7. tř. - Poruchy příjmu potravy, 9. třída - Rizikové sexuální chování 
 
 
Dopis rodičům o programu proti šikanování 
 
Vážení rodiče,
bohužel i na naší škole se vyskytují případy rizikového chování, proto musíme být společně
připraveni zachytit případné ubližování Vašim dětem hned v počátku a účinně takové
bezpráví zastavit. 
,,Nenech si ubližovat!“
 
Důležitou součástí programu je spolupráce pedagogů s rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc.
Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně 
se kontaktujte třídního učitele, vedení školy nebo školní metodičku prevence. 
Vaše informace budou brát velmi vážně a situaci budeme určitě řešit.
Mluvíte s dětmi o jejich problémech nebo o návykových látkách? V případě závažné problémové
situace v této oblasti projevů rizikového chování se můžete o pomoc také obrátit.
Děkujeme za Vaši podporu.
 
Jana Winklerová                                                                       František Felner
metodička prevence                                                                   ředitel školy

V rámci Minimálně preventivního programu na ZŠ každoročně zařazujeme v rámci 

přímé preventivní činnosti projekt KOMPLEXNĚ PRIMÁRNÍ PREVENCE.

Své interaktivní bloky zařazují pro 5., 6., 7. a 9. ročníky tyto organizace:

MÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence 

Interaktivní blok: 5. třída - Práva a povinnosti nezletilých dětí;          

8. tř. - Mám 15, co to pro mě znamená;

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje,

pracoviště Šumperk: 6. tř. - Klima ve třídě

Poradna zdraví: 5. tř. – Kouření, vznik závislosti a jeho důsledky, 6. tř. - Kyberšikana

7. tř. - Poruchy příjmu potravy, 9. třída - Rizikové sexuální chování 

 

 

Dopis rodičům o programu proti šikanování 

 

Vážení rodiče,

bohužel i na naší škole se vyskytují případy rizikového chování, proto musíme být společně

připraveni zachytit případné ubližování Vašim dětem hned v počátku a účinně takové

bezpráví zastavit. 

 

,,Nenech si ubližovat!“

 

Důležitou součástí programu je spolupráce pedagogů s rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc.

Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně 

se kontaktujte třídního učitele, vedení školy nebo školní metodičku prevence. 

Vaše informace budou brát velmi vážně a situaci budeme určitě řešit.

Mluvíte s dětmi o jejich problémech nebo o návykových látkách? V případě závažné problémové

situace v této oblasti projevů rizikového chování se můžete o pomoc také obrátit.

Děkujeme za Vaši podporu.

 

Jana Winklerová                                                                       František Felner

metodička prevence                                                                   ředitel školy