Informace pro rodiče - jednání s vyučujícími

 

Prosíme rodiče, aby svá jednání s vyučujícími plánovali na dobu mimo vyučování, pokud je to možné. S každým vyučujícím si můžete domluvit odpolední termín, nejlépe předem, telefonicky. Pokud přijdete v době vyučování, nemůžeme Vám vyučujícího zavolat – na přerušení výuky doplácejí vždy především žáci. Také o přestávkách jsou vyučující na dozorech na chodbách, v jídelně, odborných učebnách atd.

Pokud chcete omluvit své dítě pro nemoc nebo jiný důvod nepřítomnosti, stačí nechat vzkaz u paní sekretářky, telefon č. 583 231 208 nebo 581 030 200.

Připomínáme možnost přímého telefonického spojení na svého třídního učitele. Toto číslo je uvedeno v žákovské knížce nebo na www.zshanusovice.cz.