Informace rodičovské rady

Vážení rodiče,
 dětem skončily prázdniny a máme tu nový školní rok 2017/2018. Chceme Vás Vás chtěli informovat o čerpání rodičovských příspěvků za loňský školní rok 2016/2017.
V minulém školním roce 2016/2017 navštěvovalo ZŠ a MŠ Hanušovice 345 žáků. Z toho 212 žáků přispělo na rodičovských příspěvcích částkou 25 440,- Kč.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispívají na rodičovské příspěvky. Ty jsou vždy využity pro potřeby Vašich dětí.
Rozdělení a využití příspěvků:
Mateřská škola 6 000,- Kč
Základní škola 24 000,-Kč
Spolek K2 Hynčice 2 000,- Kč
Spolek rodičů daroval příspěvky ve výši 32 000,- Kč, který je složen z příspěvků školního 
roku 2016/2017 ve výši 25 440,- Kč, zbytek byl poskytnut ze zůstatku pokladny minulých let.
Všem dětem přejeme úspěšný školní rok.
Rodičovská rada při ZŠ a MŠ Hanušovice
 
 

 

Vážení rodiče,

dětem skončily prázdniny a máme tu nový školní rok 2017/2018. Chceme Vás Vás chtěli informovat o čerpání rodičovských příspěvků za loňský školní rok 2016/2017.

V minulém školním roce 2016/2017 navštěvovalo ZŠ a MŠ Hanušovice 345 žáků. Z toho 212 žáků přispělo na rodičovských příspěvcích částkou 25 440,- Kč.

Děkujeme všem rodičům, kteří přispívají na rodičovské příspěvky. Ty jsou vždy využity pro potřeby Vašich dětí.

Rozdělení a využití příspěvků:

Mateřská škola 6 000,- Kč

Základní škola 24 000,-Kč

Spolek K2 Hynčice 2 000,- Kč

Spolek rodičů daroval příspěvky ve výši 32 000,- Kč, který je složen z příspěvků školního 

roku 2016/2017 ve výši 25 440,- Kč, zbytek byl poskytnut ze zůstatku pokladny minulých let.

Všem dětem přejeme úspěšný školní rok.

Rodičovská rada při ZŠ a MŠ Hanušovice