Informace výchovného poradce

 
Výchovné poradenství na základní škole
V jakých oblastech poradenské činnosti se můžete na mě s důvěrou obrátit?
Rozsah standardních služeb je legislativně zakotven v novele vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197 ze dne 2. června 2016.
Na naší základní škole zprostředkovávám metodickou a informační činnost rodičům, žákům, třídním učitelům i ostatním vyučujícím, pomáhám s řešením vzdělávacích a výchovných problémů dětí, věnuji péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. Poskytuji poradenskou činnost při důležitém životním rozhodnutí – volbě budoucího povolání. Jsem spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, dětské diagnostické ústavy, sociální kurátoři, policie, lékaři). Úzce spolupracuji se školním metodikem prevence při řešení rizikového chování žáků - neomluvená absence, agresivita, závislosti atd.
Ráda vám poskytnu informace formou konzultačních hodin – čtvrtek dopoledne, od 10:30 do 12:00 hodin, po předchozí domluvě i v odpoledních hodinách.
Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy
 
 
Informativní schůzka pro rodiče
V pondělí 2. října 2017 v 15 hod. se v budově Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích uskuteční v multimediální učebně M1 setkání rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž  jsou poskytována podpůrná a vyrovnávací opatření, s vyučujícími českého jazyka 1. a 2. stupně, s učiteli anglického, německého a ruského jazyka.
Náplní této informativní schůzky bude navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce,  v pedagogické intervenci, v předmětu speciálně pedagogické péče, doporučit webové stránky k procvičení učiva, poskytnout informace při domácí přípravě žáků a zodpovědět veškeré dotazy směřující ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ke speciálně-pedagogickému a psychologickému vyšetření či kontrolnímu vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu na základě žádosti zákonných zástupců atd.
Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy
Výchovné poradenství na základní škole
V jakých oblastech poradenské činnosti se můžete na mě s důvěrou obrátit?
Rozsah standardních služeb je legislativně zakotven v novele vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197 ze dne 2. června 2016.
Na naší základní škole zprostředkovávám metodickou a informační činnost rodičům, žákům, třídním učitelům i ostatním vyučujícím, pomáhám s řešením vzdělávacích a výchovných problémů dětí, věnuji péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. Poskytuji poradenskou činnost při důležitém životním rozhodnutí – volbě budoucího povolání. Jsem spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, dětské diagnostické ústavy, sociální kurátoři, policie, lékaři). Úzce spolupracuji se školním metodikem prevence při řešení rizikového chování žáků - neomluvená absence, agresivita, závislosti atd.
Ráda vám poskytnu informace formou konzultačních hodin – čtvrtek dopoledne, od 10:30 do 12:00 hodin, po předchozí domluvě i v odpoledních hodinách.
Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy
 
 
Informativní schůzka pro rodiče
V pondělí 2. října 2017 v 15 hod. se v budově Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích uskuteční v multimediální učebně M1 setkání rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž  jsou poskytována podpůrná a vyrovnávací opatření, s vyučujícími českého jazyka 1. a 2. stupně, s učiteli anglického, německého a ruského jazyka.
Náplní této informativní schůzky bude navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce,  v pedagogické intervenci, v předmětu speciálně pedagogické péče, doporučit webové stránky k procvičení učiva, poskytnout informace při domácí přípravě žáků a zodpovědět veškeré dotazy směřující ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ke speciálně-pedagogickému a psychologickému vyšetření či kontrolnímu vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu na základě žádosti zákonných zástupců atd.
Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy
 

Výchovné poradenství na základní škole

V jakých oblastech poradenské činnosti se můžete na mě s důvěrou obrátit?

Rozsah standardních služeb je legislativně zakotven v novele vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197 ze dne 2. června 2016.

Na naší základní škole zprostředkovávám metodickou a informační činnost rodičům, žákům, třídním učitelům i ostatním vyučujícím, pomáhám s řešením vzdělávacích a výchovných problémů dětí, věnuji péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. Poskytuji poradenskou činnost při důležitém životním rozhodnutí – volbě budoucího povolání. Jsem spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, dětské diagnostické ústavy, sociální kurátoři, policie, lékaři). Úzce spolupracuji se školním metodikem prevence při řešení rizikového chování žáků - neomluvená absence, agresivita, závislosti atd.

Ráda vám poskytnu informace formou konzultačních hodin – čtvrtek dopoledne, od 10:30 do 12:00 hodin, po předchozí domluvě i v odpoledních hodinách.

Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy

 

 

Informativní schůzka pro rodiče

V pondělí 2. října 2017 v 15 hod. se v budově Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích uskuteční v multimediální učebně M1 setkání rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž  jsou poskytována podpůrná a vyrovnávací opatření, s vyučujícími českého jazyka 1. a 2. stupně, s učiteli anglického, německého a ruského jazyka.

Náplní této informativní schůzky bude navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce,  v pedagogické intervenci, v předmětu speciálně pedagogické péče, doporučit webové stránky k procvičení učiva, poskytnout informace při domácí přípravě žáků a zodpovědět veškeré dotazy směřující ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ke speciálně-pedagogickému a psychologickému vyšetření či kontrolnímu vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu na základě žádosti zákonných zástupců atd.

Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy