Lyžařský výcvik

 

Vážení rodiče a žáci,

ZŠ Hanušovice pořádá v rámci výuky tělesné výchovy lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníků. Vzhledem k tomu, že je tento lyžařský výcvik zapracován do Školního vzdělávacího programu naší školy, je pro žáky 7. ročníků povinný. Žáci se ho mohou zúčastnit na lyžích nebo snowboardu. Pokud žák nemá lyžařské ani snowboardové vybavení a nemá možnost si vybavení půjčit, může se po domluvě s vyučujícím tělesné výchovy zúčastnit lyžařského výcviku jako tzv. pobytu v přírodě – to znamená, že bude jezdit na lyžařský svah s ostatními a bude se v rámci dopoledne pohybovat s přiděleným pedagogickým dozorem v okolí svahu, pomáhat při organizaci závodů atd. Pokud se žák nemůže zúčastnit lyžařského výcviku ze zdravotních důvodů – akutní nemoc, zranění nebo dlouhodobé omezení pobytu v přírodě, doloží rodiče důvod neúčasti potvrzením od odborného lékaře.

Lyžařský výcvik je pětidenní, předchází mu přípravné lyžařské dobrovolné výcviky žáků 3. až 6. ročníku a navazuje na něj také dobrovolný lyžařský výcvik žáků 8. a 9. ročníku.

Yvona Jánová, vedoucí lyžařských výcviků