Připravujeme

 
Schůzka pro rodiče dětí z 3. ročníku
26. 9. v 15.00 hod. proběhne informativní schůzka pro rodiče žáků 3. A a 3. B - výuka AJ, 
plavecký výcvik, placení pracovních sešitů, kritéria hodnocení žáků.
Z. Demelová, J. Pitáková, P. Matoušková
Schůzka pro rodiče dětí 2. A
26. 9. 2017 v 15:00 hod. se koná informativní schůzka pro rodiče 2. A - placení pracovních sešitů,
plavecký výcvik, kritéria hodnocení žáků.V. Pitáková
Školní družina
prosinec - Vánoční besídky v odděleních, únor - Adopce na dálku – beseda o životě dětí v Africe 
březen - Hajný je lesa pán – beseda o přírodě  
květen - Bezpečnost o prázdninách – interaktivní beseda Městské policie Hanušovice 
 
Schůzka pro rodiče dětí z 3. ročníku
26. 9. v 15.00 hod. proběhne informativní schůzka pro rodiče žáků 3. A a 3. B - výuka AJ, 
plavecký výcvik, placení pracovních sešitů, kritéria hodnocení žáků.
Z. Demelová, J. Pitáková, P. Matoušková
Schůzka pro rodiče dětí 2. A
26. 9. 2017 v 15:00 hod. se koná informativní schůzka pro rodiče 2. A - placení pracovních sešitů,
plavecký výcvik, kritéria hodnocení žáků.V. Pitáková
Školní družina
prosinec - Vánoční besídky v odděleních, únor - Adopce na dálku – beseda o životě dětí v Africe 
březen - Hajný je lesa pán – beseda o přírodě  
květen - Bezpečnost o prázdninách – interaktivní beseda Městské policie Hanušovice 
 
 

Schůzka pro rodiče dětí z 3. ročníku

26. 9. v 15.00 hod. proběhne informativní schůzka pro rodiče žáků 3. A a 3. B - výuka AJ, 

plavecký výcvik, placení pracovních sešitů, kritéria hodnocení žáků.

Z. Demelová, J. Pitáková, P. Matoušková

 

Schůzka pro rodiče dětí 2. A

26. 9. 2017 v 15:00 hod. se koná informativní schůzka pro rodiče 2. A - placení pracovních sešitů,

plavecký výcvik, kritéria hodnocení žáků.V. Pitáková

 

Školní družina

prosinec - Vánoční besídky v odděleních, 

únor - Adopce na dálku – beseda o životě dětí v Africe 

březen - Hajný je lesa pán – beseda o přírodě  

květen - Bezpečnost o prázdninách – interaktivní beseda Městské policie Hanušovice